ՖԻՆՔԱ

Թարմացված է. 27.06.2018

«ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ն գրանցվել եւ լիցենզավորվել է 2006թ. մարտին: ՀՀ Կենտրոնական Բանկի լիցենզիա թիվ 13:

Կազմակերպության հիմնադիրն է հանդիսանում «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինք.» ամերիկյան կազմակերպությունը, որը 2011թ. նոյեմբերի 1-ին բաժնետոմսերի մի մասը փոխանցեց «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Յու. Էյ.» նիդերլանդական կազմակերպությանը:

«ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինք.» կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1984թ. ԱՄՆ-ում` Ջոն Հաթչի կողմից, որն էլ իր հերթին հիմնադրել է միկրոֆինանսական կազմակերպություններ Եվրասիայի, Միջին Արեւելքի, Լատինական Ամերիկայի եւ Աֆրիկայի մի շարք երկրներում:

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ներկայումս ունի մասնաճյուղերի եւ ներկայացուցչությունների լայն ցանց Հայաստանի բոլոր մարզերում:

Ներկայումս «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետեւյալ վարկատեսակները`

Բիզնես վարկեր

Նախատեսված են բիզնեսով զբաղվող անձանց համար, ովքեր ուզում են զարգացնել, ընդլայնել եւ/կամ խթանել իրենց բիզնեսը:

Գյուղատնտեսական վարկեր

Նախատեսված են գյուղացիական տնտեսություն վարող անձանց համար, ում միջոցներ են անհրաժեշտ իրենց տնտեսության կայուն աճն ապահովելու համար:

Սպառողական վարկեր

Նախատեսված են այն անհատների համար, ում միջոցներ են անհրաժեշտ՝ տարաբնույթ սպառողական նպատակներով:

«ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ն գրանցվել և լիցենզավորվել է 2006 թվականի մարտին, ՀՀ Կենտրոնական բանկի լիցենզիա թիվ 13: Կազմակերպության հիմնադիրն է հանդիսանում «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինքամերիկյան կազմակերպությունը, որը 2011թ. նոյեմբերի 1-ին  բաժնետոմսերի մի մասը փոխանցեց «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Յու. Էյնիդերլանդական կազմակերպությանը:

 «
ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինքկազմակերպությունը հիմնադրվել է 1984թ-ին ԱՄՆ-ում` Ջոն Հաթչի կողմից, որն էլ իր հերթին հիմնադրել է միկրոֆինանսական կազմակերպություններ Եվրասիայի, Միջին Արևելքի, Լատինական Ամերիկայի եւ Աֆրիկայի մի շարք երկրներում:

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ներկայումս ունի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների լայն ցանց Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում:

Ներկայումս «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետևյալ վարկատեսակները`

 

Բիզնես վարկեր

Նախատեսված են բիզնեսով զբաղվող անձանց համար, ովքեր ուզում են զարգացնել, ընդլայնել և/կամ խթանել իրենց բիզնեսը:

 

Գյուղ վարկեր

Նախատեսված են գյուղացիական տնտեսություն վարող անձանց համար, ում միջոցներ են անհրաժեշտ իրենց տնտեսության կայուն աճն ապահովելու համար:

Գլխավոր տնօրեն Հրաչյա Թոխմախյան
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան, Ագաթանգեղոսի 2ա
Հեռախոսահամար (012) 55 55 55
Էլ. հասցե [email protected]
Վեբկայք http://www.finca.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 27.06.2018

Վարկի տեսակը, չափը եւ պայմանները Մարման ժամկետը Տոկոսադրույքը
Բիզնես վարկեր    
Բիզնես Պարզ
ա) 75 000 – 2 500 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%, նվազագույնը` 20 000 ՀՀ դրամ 
Ամսական սպասարկման վճար` 0.9%
բ) 150 – 5000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար`4.5%, նվազագույնը` 12 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0.25%  
  ա) 3 - 36* ամիս  
  բ) 3 - 36* ամիս 
Մինչև 3 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում:
* Վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 48 ամիս ժամկետով ն վարկի օգտագործման հետևյալ նպատակների դեպքում` հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ կապիտալ վերանորոգում և/կամ այլ պարտավորության մարում: Այլ պարտավորությունների մարման մեջ թույլատրվում է ներառել նաև ընտանիքի անդամի ունեցած պարտավորությունը այլ ֆինանսական հաստատություններում:
  ա) 24%       բ) 18%
Բիզնես Պրոգրես
ա) 2 500 001 –10 000 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%, առավելագույնը` 250 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0-0.1%
բ) 5001 – 20 000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար` 3%, առավելագույնը` 175 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0-0.1%
  ա) 3 - 60 ամիս   բ) 3 - 60 ամիս 
Մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում
ա) 20-22%   բ) 16-20%
Բիզնես Գործընկեր

20 001 – 150 000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար` 1.5% , առավելագույնը` 450 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0%
մինչև 84 
Անուիտետային կամ ճկուն մարման ժամանակացույց:
Արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում:  
12 – 18 %
Գյուղատնտեսական վարկեր    
Գյուղ Պարզ
ա) 250 000 – 2 500 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%, նվազագույնը` 20 000 ՀՀ դրամ 
Ամսական սպասարկման վճար` 1% բ) 150 – 5000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար` 4.5%, նվազագույնը` 12 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0.25%
ա) 6 – 36*ամիս  
բ) 6 – 36*ամիս 
Արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում: Ընդ որում`յուրաքանչյուր 12 ամսում (վարկային տարի) թույլատրվում է առավելագույնը 9 արտոնյալ մարումներ (ամիսներ), սակայն իրար հաջորդող արտոնյալ մարումների քանակը չպետք է գերազանցի 9-ը վարկի ժամկետի ողջ ընթացքում:
* Վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 48 ամիս ժամկետով ն վարկի օգտագործման հետևյալ նպատակների դեպքում` հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ կապիտալ վերանորոգում և/կամ այլ պարտավորության մարում: Այլ պարտավորությունների մարման մեջ թույլատրվում է ներառել նաև ընտանիքի անդամի ունեցած պարտավորությունը այլ ֆինանսական հաստատություններում

ա) 24%       բ) 18%
Գյուղ Պրոգրես
ա) 2 500 001 – 10 000 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3% , նվազագույնը 200 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0.3%   բ) 5001 – 20 000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար` 3% նվազագույնը 200 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0.25%
  ա) 6-60 ամիս    
  բ) 6 - 60 ամիս 
Տրամադրվում են արտոնյալ մարումներ՝ զրոյական վճարումներով: Ընդ որում՝ վարկը ստանալուց հետո 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդը պետք կատարի առնվազն մեկ մայր գումարի վճարում:
  ա) 17-19%  
   
բ) 18%
Վարկ Բերրի
75 000 – 1 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5 %
6 – 12 ամիս Անուիտետային ամենամսյա մարում:
10 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, սակայն վարկի ժամկետի ընթացքում մայր գումարից կատարվող մարումների (ամսական) թիվը պետք է լինի ոչ պակաս 2-ից:
0-9% (6 ամսվա դեպքում 
0%, 7-րդ ամսից սկսած 
յուրաքանչյուր ամիս +1.5%)

Թարմացված է. 27.06.2018

Վարկի տեսակը, չափը եւ պայմանները Մարման ժամկետը Տոկոսադրույքը
Սպառողական վարկեր    
Սպառողական Թեթև
ա) 75 000 -500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 3 %, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ 
Ամսական սպասարկման վճար` 1% նվազագույնը` 1 000 ՀՀ դրամ  Սպառողական Պարզ
բ) 75 000 – 5 000 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 2-3%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ 
Ամսական սպասարկման վճար` 0.25-1%
  ա) 6-24 ամիս         բ) 6-60 ամիս   ա) 23%         բ) 19-23%  
Սպառողական-ԱՊՊԱ
20 000 – 100 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0-1%
  ա) 1 - 9 ամիս       ա) 0%
   
Սպառողական Ոսկի
30 000 -1 500 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0.3-0.4%
Վարկի տրամադրման վճար 2-3% նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ 
ա) անուիտետային
3 – 24 ամիս
բ) բուլիտային
6, 9 կամ 12 ամիս
ա) 20-24%
բ) 18-24%

Ամենաընթերցվածը
iTel
Mediamax
Sport
Bravo