ՖԻՆՔԱ վարկային կազմակերպություն

Թարմացված է. 28.09.2016

«ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ն գրանցվել և լիցենզավորվել է 2006 թվականի մարտին, ՀՀ Կենտրոնական բանկի լիցենզիա թիվ 13: Կազմակերպության հիմնադիրն է հանդիսանում «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինք.» ամերիկյան կազմակերպությունը, որը 2011թ. նոյեմբերի 1-ին  բաժնետոմսերի մի մասը փոխանցեց «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Յու. Էյ.» նիդերլանդական կազմակերպությանը:

 «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինք.» կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1984թ-ին ԱՄՆ-ում` Ջոն Հաթչի կողմից, որն էլ իր հերթին հիմնադրել է միկրոֆինանսական կազմակերպություններ Եվրասիայի, Միջին Արևելքի, Լատինական Ամերիկայի եւ Աֆրիկայի մի շարք երկրներում:

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ներկայումս ունի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների լայն ցանց Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում:

Ներկայումս «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետևյալ վարկատեսակները`

Բիզնես վարկեր
Նախատեսված են բիզնեսով զբաղվող անձանց համար, ովքեր ուզում են զարգացնել, ընդլայնել և/կամ խթանել իրենց բիզնեսը:

Գյուղատնտեսական վարկեր
Նախատեսված են գյուղացիական տնտեսություն վարող անձանց համար, ում միջոցներ են անհրաժեշտ իրենց տնտեսության կայուն աճն ապահովելու համար:

Սպառողական վարկեր
Նախատեսված են այն անհատների համար, ում միջոցներ են անհրաժեշտ` տարաբնույթ սպառողական նպատակներով:

«ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ն գրանցվել և լիցենզավորվել է 2006 թվականի մարտին, ՀՀ Կենտրոնական բանկի լիցենզիա թիվ 13: Կազմակերպության հիմնադիրն է հանդիսանում «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինքամերիկյան կազմակերպությունը, որը 2011թ. նոյեմբերի 1-ին  բաժնետոմսերի մի մասը փոխանցեց «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Յու. Էյնիդերլանդական կազմակերպությանը:

 «
ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինքկազմակերպությունը հիմնադրվել է 1984թ-ին ԱՄՆ-ում` Ջոն Հաթչի կողմից, որն էլ իր հերթին հիմնադրել է միկրոֆինանսական կազմակերպություններ Եվրասիայի, Միջին Արևելքի, Լատինական Ամերիկայի եւ Աֆրիկայի մի շարք երկրներում:

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ներկայումս ունի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների լայն ցանց Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում:

Ներկայումս «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետևյալ վարկատեսակները`

 

Բիզնես վարկեր

Նախատեսված են բիզնեսով զբաղվող անձանց համար, ովքեր ուզում են զարգացնել, ընդլայնել և/կամ խթանել իրենց բիզնեսը:

 

Գյուղ վարկեր

Նախատեսված են գյուղացիական տնտեսություն վարող անձանց համար, ում միջոցներ են անհրաժեշտ իրենց տնտեսության կայուն աճն ապահովելու համար:

Գլխավոր տնօրեն Հրաչյա Թոխմախյան
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան, Ագաթանգեղոսի 2ա
Հեռախոսահամար (010)54 55 31,
Էլ. հասցե inform@finca.am
Վեբկայք http://www.finca.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 03.10.2016

Վարկի տեսակը, չափը եւ պայմանները Մարման ժամկետը Տոկոսադրույքը
Բիզնես վարկեր    
Բիզնես Պարզ
ա) 75 000 – 2 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%, նվազագույնը` 20 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0.9% բ) 150 – 5000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման վճար`3%, նվազագույնը` 25 ԱՄՆ դոլար (համարժեք ՀՀ դրամ)
Ամսական սպասարկման վճար` 0.25%  
  ա) 3 - 36 ամիս     բ) 3 - 36 ամիս
Մինչև 3 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում
  ա) 24%     բ) 21%
Բիզնես Պրոգրես
ա) 2 500 001 – 4 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%, նվազագույնը` 20 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0.9% բ) 5001 – 20 000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման վճար` 1.75 - 3%, նվազագույնը` 25 ԱՄՆ դոլար (համարժեք ՀՀ դրամ)
Ամսական սպասարկման վճար` 0.1%
  ա) 3 - 36 ամիս     բ) 3 - 60 ամիս
Մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում
  ա) 24%     բ) 18%
ԲիզնեսԳործընկեր
20 001 – 100 000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման վճար` 1.5% , առավելագույնը` 450 000 ՀՀ դրամ
մինչև 84
Անուիտետային կամ ճկուն մարման ժամանակացույց:
Մինչև 9 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում:  
12 – 18 %
Գյուղատնտեսական վարկեր    
Գյուղ Պարզ
ա) 250 000 – 2 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%, նվազագույնը` 20 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 1% բ) 150 – 5000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման վճար` 4.5%, նվազագույնը` 25 ԱՄՆ դոլար (համարժեք դրամով)
Ամսական սպասարկման վճար` 0.25%
  ա) 12 - 24 ամիս     բ) 12 - 36 ամիս
Արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում: Ընդ որում`յուրաքանչյուր 12 ամսում (վարկային տարի) թույլատրվում է առավելագույնը 9 արտոնյալ մարումներ (ամիսներ), սակայն իրար հաջորդող արտոնյալ մարումների քանակը չպետք է գերազանցի 9-ը վարկի ժամկետի ողջ ընթացքում:

ա) 24%     բ) 18%
Գյուղ Պրոգրես
ա) 2 500 001 – 4 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%
Ամսական սպասարկման վճար` 0.75%   բ) 5001 – 20 000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման վճար` 3%
Ամսական սպասարկման վճար` 0.1%
  ա) 12 - 36 ամիս     բ) 12 - 60 ամիս
Արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում: Ընդ որում`յուրաքանչյուր 12 ամսում (վարկային տարի) թույլատրվում է առավելագույնը 9 արտոնյալ մարումներ (ամիսներ), սակայն իրար հաջորդող արտոնյալ մարումների քանակը չպետք է գերազանցի 9-ը վարկի ժամկետի ողջ ընթացքում:
  ա) 24%     բ) 18%
Վարկ Ագրո Ծրագրային
4 000 000 – 48 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 2 %
Կանխիկացման վճար` 0.3%              
8 - 60 ամիս
Արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի նվազագույն քանակը պետք է կազմի 3 ամիս: Յուրաքանչյուր 12 ամսում (վարկային տարի) թույլատրվում է առավելագույնը 9 արտոնյալ մարումներ (ամսիներ), ընդ որում` իրար հաջորդող արտոնյալ մարումների քանակը չպետք է գերազանցի 9-ը վարկի ժամկետի ողջ ընթացքում:
8.5 - 12 %              
Վարկ Բերրի
75 000 – 1 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 3 %
6 – 12 ամիս Անուիտետային ամենամսյա մարում:
0-6 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, սակայն վարկի ժամկետի ընթացքում մայր գումարից կատարվող մարումների (ամսական) թիվը պետք է լինի ոչ պակաս 2-ից:
0-6% (6 ամսվա դեպքում
0%, 7-րդ ամսից սկսած
յուրաքանչյուր ամիս +1%)
Սպառողական վարկեր    
ՍպառողականՊարզ
250 000 – 1 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%, նվազագույնը` 20 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 1%
  ա) 12 - 36 ամիս       ա) 19%    
Սպառողական-ԱՊՊԱ
20 000 – 100 000 ՀՀ դրամ
  ա) 1 - 6 ամիս       ա) 0%    

Ամենաընթերցվածը
iTel
Mediamax
Sport
Bravo