ՖԻՆՔԱ

Թարմացված է. 27.06.2018

«ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ն գրանցվել եւ լիցենզավորվել է 2006թ. մարտին: ՀՀ Կենտրոնական Բանկի լիցենզիա թիվ 13:

Կազմակերպության հիմնադիրն է հանդիսանում «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինք.» ամերիկյան կազմակերպությունը, որը 2011թ. նոյեմբերի 1-ին բաժնետոմսերի մի մասը փոխանցեց «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Յու. Էյ.» նիդերլանդական կազմակերպությանը:

«ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինք.» կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1984թ. ԱՄՆ-ում` Ջոն Հաթչի կողմից, որն էլ իր հերթին հիմնադրել է միկրոֆինանսական կազմակերպություններ Եվրասիայի, Միջին Արեւելքի, Լատինական Ամերիկայի եւ Աֆրիկայի մի շարք երկրներում:

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ներկայումս ունի մասնաճյուղերի եւ ներկայացուցչությունների լայն ցանց Հայաստանի բոլոր մարզերում:

Ներկայումս «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետեւյալ վարկատեսակները`

Բիզնես վարկեր

Նախատեսված են բիզնեսով զբաղվող անձանց համար, ովքեր ուզում են զարգացնել, ընդլայնել եւ/կամ խթանել իրենց բիզնեսը:

Գյուղատնտեսական վարկեր

Նախատեսված են գյուղացիական տնտեսություն վարող անձանց համար, ում միջոցներ են անհրաժեշտ իրենց տնտեսության կայուն աճն ապահովելու համար:

Սպառողական վարկեր

Նախատեսված են այն անհատների համար, ում միջոցներ են անհրաժեշտ՝ տարաբնույթ սպառողական նպատակներով:

«ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ն գրանցվել և լիցենզավորվել է 2006 թվականի մարտին, ՀՀ Կենտրոնական բանկի լիցենզիա թիվ 13: Կազմակերպության հիմնադիրն է հանդիսանում «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինքամերիկյան կազմակերպությունը, որը 2011թ. նոյեմբերի 1-ին  բաժնետոմսերի մի մասը փոխանցեց «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Յու. Էյնիդերլանդական կազմակերպությանը:

 «
ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինքկազմակերպությունը հիմնադրվել է 1984թ-ին ԱՄՆ-ում` Ջոն Հաթչի կողմից, որն էլ իր հերթին հիմնադրել է միկրոֆինանսական կազմակերպություններ Եվրասիայի, Միջին Արևելքի, Լատինական Ամերիկայի եւ Աֆրիկայի մի շարք երկրներում:

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ներկայումս ունի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների լայն ցանց Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում:

Ներկայումս «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետևյալ վարկատեսակները`

 

Բիզնես վարկեր

Նախատեսված են բիզնեսով զբաղվող անձանց համար, ովքեր ուզում են զարգացնել, ընդլայնել և/կամ խթանել իրենց բիզնեսը:

 

Գյուղ վարկեր

Նախատեսված են գյուղացիական տնտեսություն վարող անձանց համար, ում միջոցներ են անհրաժեշտ իրենց տնտեսության կայուն աճն ապահովելու համար:

Գլխավոր տնօրեն Հրաչյա Թոխմախյան
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան, Ագաթանգեղոսի 2ա
Հեռախոսահամար (012) 55 55 55
Էլ. հասցե [email protected]
Վեբկայք http://www.finca.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 18.09.2018

Բիզնես վարկեր

 

 

Բիզնես Թեթև
ա) 75 000 – 500 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3.0%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ 
Ամսական սպասարկման վճար` 1%, նվազագույնը՝ 1 000 ՀՀ դրամ

 

6-24 ամիս

Մինչև 3 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում:

23%

Բիզնես Պարզ
ա) 500 001 – 2 500 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5% ,Ամսական սպասարկման վճար` 0.9%

 բ) 150 – 5 000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար`4.5%, նվազագույնը` 12 000 ՀՀ դրամ

Ամսական սպասարկման վճար` 0.25%

 ա) 3 - 36* ամիս

 

 

 

 

բ) 3 - 36* ամիս 
Մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում:

* Վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 48 ամիս ժամկետով ն վարկի օգտագործման հետևյալ նպատակների դեպքում` հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ կապիտալ վերանորոգում և/կամ այլ պարտավորության մարում: Այլ պարտավորությունների մարման մեջ թույլատրվում է ներառել նաև ընտանիքի անդամի ունեցած պարտավորությունը այլ ֆինանսական հաստատություններում:

 ա) 24%

 

բ) 18%

Բիզնես Պրոգրես
ա) 2 500 001 –10 000 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%, առավելագույնը` 250 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0-0.1%

 բ) 5 001 – 20 000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար` 3%, առավելագույնը` 175 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0-0.1%

 ա) 3 - 60 ամիս

 

 

 

բ) 3 - 60 ամիս 
Մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում

ա) 20-22%

 

 

բ) 16-20%

Բիզնես Գործընկեր

20 001 – 150 000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար` 1.5% , առավելագույնը` 450 000 ՀՀ դրամ

Ամսական սպասարկման վճար` 0%

մինչև 84 
Անուիտետային կամ ճկուն մարման ժամանակացույց:
Արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում:

12 – 18 %

Թարմացված է. 18.09.2018

Գյուղատնտեսական վարկեր

 

 

Գյուղ Թեթև
ա) 75 000 – 500 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3.0%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ 
Ամսական սպասարկման վճար` 1%, նվազագույնը՝ 1 000 ՀՀ դրամ

 

6-24 ամիս
Արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում: Ընդ որում`յուրաքանչյուր 12 ամսում (վարկային տարի) թույլատրվում է առավելագույնը 3 արտոնյալ մարումներ (ամիսներ), սակայն իրար հաջորդող արտոնյալ մարումների քանակը չպետք է գերազանցի 3-ը վարկի ժամկետի ողջ ընթացքում:

 

23%

Գյուղ Պարզ
ա) 500 001 – 2 500 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%, Ամսական սպասարկման վճար` 1%

 

բ) 150 – 5 000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար` 4.5%, նվազագույնը` 12 000 ՀՀ դրամ

Ամսական սպասարկման վճար` 0.25%

ա) 6 – 36*ամիս

 

 

 

 

բ) 6 – 36*ամիս 
Արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում: Ընդ որում`յուրաքանչյուր 12 ամսում (վարկային տարի) թույլատրվում է առավելագույնը 9 արտոնյալ մարումներ (ամիսներ), սակայն իրար հաջորդող արտոնյալ մարումների քանակը չպետք է գերազանցի 9-ը վարկի ժամկետի ողջ ընթացքում:

* Վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 48 ամիս ժամկետով ն վարկի օգտագործման հետևյալ նպատակների դեպքում` հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ կապիտալ վերանորոգում և/կամ այլ պարտավորության մարում: Այլ պարտավորությունների մարման մեջ թույլատրվում է ներառել նաև ընտանիքի անդամի ունեցած պարտավորությունը այլ ֆինանսական հաստատություններում

ա) 22%

 

 

 բ) 18%

Գյուղ Պրոգրես
ա) 2 500 001 – 10 000 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 3% , նվազագույնը 200 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0.3%

 

բ) 5 001 – 20 000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման վճար` 3% նվազագույնը 200 000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար` 0.25%

 ա) 6-60 ամիս

 

 

 

բ) 6 - 60 ամիս 
Տրամադրվում են արտոնյալ մարումներ՝ զրոյական վճարումներով: Ընդ որում՝ վարկը ստանալուց հետո 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդը պետք կատարի առնվազն մեկ մայր գումարի վճարում:

 ա) 17-19%

 

 

բ) 18%

Վարկ Բերրի
75 000 – 1 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 3.5 %

 

 

6 – 12 ամիս Անուիտետային ամենամսյա մարում:
10 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորություն, սակայն վարկի ժամկետի ընթացքում մայր գումարից կատարվող մարումների (ամսական) թիվը պետք է լինի ոչ պակաս 2-ից:

0-9% (6 ամսվա դեպքում 
0%, 7-րդ ամսից սկսած 
յուրաքանչյուր ամիս +1.5%)

Թարմացված է. 18.09.2018

Սպառողական վարկեր

 

 

Սպառողական Թեթև

ա) 75 000 -500 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման վճար` 3 %, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ 

Ամսական սպասարկման վճար` 1% նվազագույնը` 1 000 ՀՀ դրամ 

 

Սպառողական Պարզ
բ) 75 000 – 5 000 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման վճար` 2-3%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ 
Ամսական սպասարկման վճար` 0.25-1%

 ա) 6-24 ամիս

 

 

 

 

 

բ) 6-60 ամիս

 ա) 23%

 

 

 

 

 

բ) 19-23%

Սպառողական-ԱՊՊԱ
20 000 – 100 000 ՀՀ դրամ

Ամսական սպասարկման վճար` 0-1%

 ա) 1 - 9 ամիս

 ա) 0%

 

Սպառողական Ոսկի

30 000 -1 500 000 ՀՀ դրամ

Ամսական սպասարկման վճար` 0.3-0.4%

Վարկի տրամադրման վճար 2-3% նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ 

ա) անուիտետային՝ 3 – 24 ամիս

բ) բուլիտային՝ 6, 9 կամ 12 ամիս

ա) 20-24%

բ) 18-24%

Վարկ Սոլար
75 000 – 1 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար` 2.0-3.0% նվազագույնը՝ 3 000-4 500 ՀՀ դրամ

Ամսական սպասարկման վճար՝ 0-0,85%

6-60 ամիս

0-13% (մինչև 8 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում՝ 
0%)

Սպառողական Պլյուս

500 001 – 1 000 000 ՀՀ դրամ 

Վարկի տրամադրման վճար` 3.5%

Ամսական սպասարկման վճար՝ 0.9%

3-36 ամիս

24%

 

 


Ամենաընթերցվածը
iTel
Mediamax
Sport
Bravo