Կազմակերպություն

Ներքին ֆինանսական դիտարկումների մասնագետ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,

• առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ՝ Ներքին ֆինանսական դիտարկումների կամ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում,

• ՓԼ/ԱՖ օրենքների, ինչպես նաև ԿԲ իրավական ակտերի, Միջազգային ՓԼԱՖ օրենսդրության, Միջազգային համաձայնագրերի գերազանց իմացություն,

• AML ոլորտում միջազգային որակավորումների առկայությունը կդիտվի որպես մեծ առավելություն,

• արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն,

• հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ,

• նախաձեռնողականություն, պատասխանատվության զգացում,

• ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն:

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• բանկի անունից ԿԲ պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում, ձևավորում և մշակում,

• ՀՀ Կենտրոնական բանկի հարցումների հիման վրա պատասխաններ պատրաստում և իրականացվող գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման կազմակերպում,

• ՓԼ/ԱՖ ոլորտին առնչվող տեղական ու միջազգային ֆինանական կառույցների հարցումներին պատասխանների մշակում,

• հաճախորդների կողմից կատարվող գործարքների ուսումնասիրություն (պարզեցված, պատշաճ և հավելյալ) և անհրաժեշտության դեպքում բանկի համապատասխան ստորաբաժանումներին հարցումների ուղարկում,

• գործող «սև ցուցակների» թարմացում և գործարքի մասնակից անձանց վավերապայմանների համընկման մասով վերահսկում,

• հաճախորդների գործառնությունների ընթացիկ մոնիթորինգի և վերլուծության անցկացման համար հաշվետվությունների տեսակների և ձևերի մշակում,

• օտարերկրյա ֆինանսական հաստատությունների հետ թղթակցային կամ համանման այլ հարաբերությունների ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրություն։

 

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) cv@evoca.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով` «Ներքին ֆինանսական դիտարկումների մասնագետ»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք:

 

Եթե դու՝

• ձգտում ես գտնել out-of-box լուծումներ և օգտագործել նորագույն տեխնոլոգիաներ,

• ունես միջանձնային և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ, թիմում աշխատելու կարողություն,

• պատասխանատվության բարձր զգացում,

Ապա մենք սպասու'մ ենք քեզ:

 

2024-03-03

Դիտում` 243
( Տեղադր.՝ 2024-02-13)

Banks.am


Smartclick.ai