Կազմակերպություն

Մասնագետ-գանձապահ, Զվարթնոց օդանավակայան մ/ճ

Մանրածախ բիզնեսի դեպարտամենտ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,

• Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,

• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,

• MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,

• Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,

• Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,

• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,

• ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,

• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,

• Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:


 

 

Կարևոր չէ 

հերթափոխով 

• Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),

• Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,

• Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,

• Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,

• Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,

• Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,

• Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,

• Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,

• Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,

• Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Մասնագետ-գանձապահ, Զվարթնոց օդանավակայան մասնաճյուղ»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


  

2024-06-03

Դիտում` 389
( Տեղադր.՝ 2024-05-03)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW