Կազմակերպություն

Ինստիտուցիոնալ հաճախորդների հետ աշխատանքների բաժնի ղեկավար

Ամբողջը 

Բարձրագույն մասնագիտական 

3-5 տարի 

• Բարձրագույն կրթություն

• Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ բանկային ոլորտում

• Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ՝ վաճառքների ոլորտում

• Ղեկավարման փորձը կդիտվի որպես առավելություն

• Անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն լեզուների լավ իմացություն

• Ինքնակազմակերպման և ժամանակի կառավարման հմտություններ

• Բանկային պրոդուկտների և ծառայությունների իմացություն

• Բանկային օրենսդրության իմացություն

• Համակարգչային գիտելիքներ – Excel -ի լավ իմացություն, LS Bank ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

• Հաղորդակցման, թիմի ղեկավարման հմտություններ

• Որոշումներ կայացնելու ունակություն

• Գերազանց միջանձնային և խնդիրներ լուծելու հմտություններ

• Կազմակերպչական հմտություններ և ժամանակի արդյունավետ կառավարում

• Միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու կարողություն

• Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն

• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ

• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն

• Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն

• Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Մշակել ստորաբաժանման ռազմավարությունը, դրան առնչվող ընթացակարգերը և կանոնակարգերը, ապահովել ընթացակարգերով նախատեսված գործառույթների պատշաճ իրականացումը,

• Վերահսկել ստորաբաժանման աշխատանքի որակը, ապահովվել ամենօրյա գործառույթների անխափան և ժամանակին իրականացումը,

• Համակարգել ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ Կորպորատիվ հաճախորդների ներգրավման, ինչպես նաև կորպորատիվ պրոդուկտների ՝ մասնավորապես աշխատավարձային նախագծերի, բիզնես օվերդրաֆտի, ՊՈՍ”/“Վ-ՊՈՍ” վճարային համակարգերի, և այլ պրոդուկների վաճառքներին ուղղված աշխատանքները,

• Իրականացնել պլանավորում և աշխատանքների բաշխում ըստ աշխատակիցների, անհատական KPI-ների սահմանում և վերահսկողություն։

• Ապահովվել ստորաբաժանման աշխատանքների համապատասխանությունը Բանկի ներքին իրավական ակտերին։

• Համագործակցել Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ, նախաձեռնել և մասնակցել Կորպորատիվ նոր պրոդուկտների ներդրման և առկա պրոդուկտների բարելավմանն ուղղված աշխատանքներին;

• Աջակցել աշխատակիցների ուսուցմանը, վերապատրաստմանը և խրախուսման ուղղված աշխատանքներին։

• Վերահսկել բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրված պրոդուկների մոնիթորինգի իրականացման և գործող հաճախորդների հետ հարաբերությունների պահպանման աշխատանքները

• Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառնություններ։


 

Եթե ձեր գիտելիքները, մասնագիտական փորձն և որակավորումները համապատասխանում են վերը նշված հաստիքի պահանջներին և և դուք հետաքրքրված եք միանալու ԱյԴի Բանկի թիմին՝ անցեք հետևյալ հղումով https://idbank.bamboohr.com/careers/56   ։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած դիմորդները։

 

 

2024-05-31

Դիտում` 366
( Տեղադր.՝ 2024-05-13)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW