Կազմակերպություն

Իրավաբան

Իրավաբանական և մեթոդաբանության վարչության իրավական սպասարկման բաժին

Ամբողջը 

Բարձրագույն մասնագիտական 

3-5 տարի 

Վերլուծական կարողություններ, պարտաճանաչության և պատասխանատվության բարձր զգացում, արդյունքների ստացման նպատակասլացություն, սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման ճկունություն, թիմում աշխատելու և հաղորդակցման հմտություններ:

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

• Ընկերության ընթացիկ գործունեության իրավական սպասարկում, իրավաբանական խորհրդատվության և օժանդակության տրամադրում

• Ընկերության իրավական բնույթի փաստաթղթերի, այդ թվում` պայմանագրերի, համաձայնագրերի նախագծերի մշակում

• Ֆինանսական գործառնությունների իրականացման հայտերի վերաբերյալ իրավական եզրակացության տրամադրում

• Լիազորագրով Ընկերության շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում, նոտարական գրասենյակներում

• Կնքված գործարքներից ծագող Ընկերության իրավունքների պետական գրանցումների իրականացում

• Ընկերության գործընկերների և հաճախորդների հետ իրավական խնդիրների և հնարավոր լուծումների վերաբերյալ բանակցությունների վարում

• Ընկերության արտաքին նամակագրության վարմանը աջակցություն` ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան

• Ընկերության գործունեությանն առնչվող իրավական բնույթի այլ հանձնարարությունների կատարում

• Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությունների կատարում:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (հայերեն լեզվով, 3X4 չափսի լուսանկարով)` hr@dica.am էլ. հասցեով` պարտադիր նշելով աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում են: 

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք

 

  • MS Office ծրագրային փաթեթ,
  • Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն և անգլերեն (լավ):
 

2024-06-17

Դիտում` 343
( Տեղադր.՝ 2024-05-29)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW