Կազմակերպություն

Էլեկտրոնային փոխանցումների բաժնի ղեկավար

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

5 և ավել 

• Բարձրագույն կրթություն,
• Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ՝ բանկային ոլորտում,
• Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ էլեկտրոնային փոխանցումների ոլորտում,
• Bankmail, SWIFT և SPFS ծրագրերի իմացություն,
• Համակարգչային խորացված գիտելիքներ, MS Office -ի լավ իմացություն,
• Բանկային օրենսդրության իմացություն,
• LS Bank ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
• Ղեկավարման փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
• Անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն լեզուների լավ իմացություն,
• Ինքնակազմակերպման և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
• Գերազանց միջանձնային և խնդիրներ լուծելու հմտություններ,
• Հաղորդակցման, թիմի ղեկավարման հմտություններ,
• Աշխատանքի օպտիմալ կառավարման հմտություններ,
• Որոշումներ կայացնելու ունակություն,
• Միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու կարողություն,
• Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
• Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն,
• Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում։

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ապահովել և վերահսկել բաժնի ընթացիկ գործառույթների անխափան իրականացումը, մասնավորապես․

    - BankMail համակարգով փոխանցումների ուղարկում և ստացված փոխանցումների մշակում

   -SWIFT և SPFS համակարգերով Թղթակցային հարաբերությունների և Գանձապետական գործառնությունների սպասարկման բաժինների կողմից պատրաստած և առաջին հաստատում անցած գործարքների և այլ հաղորդագրությունների երկրորդ հաստատում

   -SWIFT GPI Tracker համակարգի շահագործում,

   -Siron Embargo համակարգով փոխանցումների շարժի հետևում,

• Մշակել ստորաբաժանման գործունեությունը կանոնակարգող ընթացակարգերը, ապահովել ընթացակարգերով նախատեսված գործառույթների պատշաճ իրականացումը,

• Ապահովվել ստորաբաժանման աշխատանքների համապատասխանությունը Բանկի ներքին իրավական ակտերին և ՀՀ օրենսդրության պահանջներին

• Ներկայացնել բաժնի աշխատանքների օպտիմալացման և խնդիրների լուծումների առաջարկներ,

• Աջակցել աշխատակիցների ուսուցմանը, վերապատրաստմանը և խրախուսման ուղղված աշխատանքներին։

 

Եթե ձեր գիտելիքները, մասնագիտական փորձն և որակավորումները համապատասխանում են վերը նշված հաստիքի պահանջներին և դուք հետաքրքրված եք միանալու ԱյԴի Բանկի թիմին, խնդրում ենք լրացնել հայտարարությանը կից ներկայացված դիմում-հայտը և այն ուղարկել hr@idbank.am էլ.փոստի հասցեին՝ մինչև հայտարարության վերջնաժամկետը՝ վերնագիր (subject) տողում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած դիմորդները։

 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Փորձաշրջանի բարեհաջող ավարտից հետո Բանկն իր աշխատակիցներին առաջարկում է արտոնությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես, բժշկական ապահովագրություն, պարգևատրման ճկուն համակարգ, սպորտային ակումբների ծառայություններից օգտվելու կորպորատիվ փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և այլն:


ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ԱյԴի Բանկ»-ը հիմնադրվել է 1990թ.-ին «Անելիք Բանկ» անվանումով, իսկ 2018թ․ Հունիսի 4-ից Բանկը ներկայանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ անվանումով։

«ԱյԴի Բանկ»-ի առաքելությունն է հաճախորդների համար լինել առաջին ընտրության լավագույն նորար Բանկ՝ ` հաճախորդներին տրամադրելով անհատական մոտեցմամբ արդիական թվային լուծումներ։ Բանկի մասին հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք այցելել Բանկի պաշտոնական կայքէջ https://idbank.am/ :


 

2024-07-19

Դիտում` 222
( Տեղադր.՝ 2024-07-03)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW