Կազմակերպություն Կազմակերպության անվանում

ՀՀ Կենտրոնական Բանկ

Գործունեության ոլորտ

Պետական ծառայություն

Տարածաշրջան

Երևան/Կենտրոն

Վեբկայք

http://www.cba.am

Կազմակերպության նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը պետական գործառույթներով օժտված իրավաբանական անձ է, որի հիմնական խնդիրը ՀՀ-ում գների կայունության ապահովումն է: Կենտրոնական բանկը հիմնական խնդիրը համաձայնեցնում է ՀՀ կառավարության հետ, ինչն ամրագրվում է ՙՀՀ պետական բյուջեի մասին՚ ՀՀ օրենքով և հաստատվում ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից: ՀՀ ԿԲ-ն ինքն է ընտրում իր կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղաքականության ռազմավարությունն ու նպատակային (միջանկյալ և գործառնական) ցուցանիշները, որոնք ամփոփվում են դրամավարկային քաղաքականության ծրագրում և ներկայացվում ՀՀ Ազգային ժողով: Ծրագրով նախանշվում են նաև դրամավարկային քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու դրամավարկային գործիքները, որոնց կիրառման արդյունքում ՀՀ կենտրոնական բանկն իրագործում է իր առջև դրված նպատակները:

Հետադարձ կապ

Անուն - Հայկ Կիրակոսյան

Ներկայացուցչի պաշտոնը - Հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

Հեռախոսահամար - (10) 592634

Էլ. հասցե - hrm@cba.am

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo