Կազմակերպություն

Վարկային գործակալ Կապանի մասնաճյուղում

Կապանի մասնաճյուղ

Սյունիք/Կապան 

Բակալավր 

1-3 տարի 

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
 • նախապատվությունը  տրվելու է  ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ  տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
 • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
 • կազմակերպչական ձիրքհաղորդակցվելու և բանակցելու  կարողություններ,
 • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու   ունակություններ,
 • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
 • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 • Իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ  վարկառուների հետ,
 • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրակա-նացնել մոնիտորինգ,
 • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման  աշխատանքները,
 • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
 • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառա-վարմանը,
 • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործ-մանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
 • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
 • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպ-ության քաղաքականությանկանոնակարգերի և  ներքին  իրավական այլ ակտերի պահանջները:
 

Մանրամասն լրացված (ծննդյան տարեթիվ, փաստացի բնակավայր, հեռախոսահամար, կրթություն, աշխատանքային փորձ  և այլն) ինքնակենսագրություն (ռեզյումե):

 

Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել հետևյալ հասցեներից որևէ մեկով.

ՀՀ ք. Կապան, Գարեգին Նժդեհի փող., շ. 12,  բ. 1, “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Կապանի մասնաճյուղ կամ vacancy@aregak.am էլ. փոստով: Պարզաբանումների համար զանգահարել (0285) 5-22-01 հեռախոսահամարով:

Խնդրում ենք որպես վերնագիր նշել “Կապանի վարկային գործակալ” պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:

Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:      

 

2017-07-25

Դիտում` 362

iTel
Mediamax
Sport
Bravo