Կազմակերպություն

«Մարտունի» մասնաճյուղի ադմինիստրատոր

«Մարտունի» մասնաճյուղ

Գեղարքունիք/Մարտունի 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

 • բարձրագույն կրթություն,
 • տվյալ պաշտոնում աշխատանքի փորձը ցանկալի է,
 • հաղորդակցման հմտություններ,
 • պատասխանատվություն, օպերատիվություն, ճշտապահություն,
 • գործավարության կազմակերպման հիմունքերի իմացություն,
 • գործարար շփման վարվելակերպի իմացություն,
 • հայերենի - ազատ տիրապետում, անգլերենը – ցանկալի է,
 • MS Office, ՀԾ-Բանկ, Internet փորձառու օգտագործող:
 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 • Աշխատաժամանակի հաշվառման տեղեկագրերի և  հաշվետվությունների  պատրաստում,
 • Ընկերության սեփականության իրավունքով պատկանող, կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրով Մասնաճյուղին ամրակցված  տրանսպորտային միջոցների երթուղիների բաշխման իրականացում, կատարած վազքի հաշվառում և դրա հետ կապված տեղեկատվության գրանցումներ,

 • «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի վարկային ռեգիստրի համակարգից վարկային պատմության  հարցման կատարում և վերբեռնում համապատասխան դիրեկտորիայում,

 • Վարկային, գրավի, երաշխավորության պայմանագրերի, համաձայնագրերի պատրաստում և ներկայացում ստորագրման,

 • Հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկանքների, քաղվածքների պատրաստում և տրամադրում,

 • ՀԾ-Բանկ համակարգում հաճախորդների տվյալների և վարկերի վերաբերյալ տեղեկությունների մուտքագրման, վարկային պայմանագրերի պատրաստման գործընթացի բարելավման և օպտիմիզացման առաջարկների մշակում,

 • Հեռախոսազանգերին պատասխանում, հաղորդագրությունների գրանցում և փոխանցում համապատասխան աշխատողին, փաստաթղթերի պատճենահանման, պատկերամուտի /scan/ աշխատանքների կատարում և նրանց պաշտպանվածության ապահովում, ինչպես նաև նամակագրության, հաճախորդների և աշխատակազմի հետ կապված հասարակական աշխատանքներ:

 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի 1401, Մյասնիկյան 47 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ anahit.manukyan@kamurj.am՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

 


 

2017-09-18

Դիտում` 384

iTel
Mediamax
Sport
Bravo