Կազմակերպություն

Զանգերի սպասարկման բաժնի մասնագետ

Զանգերի սպասարկման բաժին

Երևան/Կենտրոն 

Բարձրագույն 

Առանց փորձի 

- հաղորդակցվելու` ներառյալ լսելու ունակություն, - հասկանալի արտահայտվելու կարողություն, - գրագետ խոսք, դժվար հաճախորդների հետ աշխատելու ունակություն, - փոփոխություններին հարմարվելու ունակություն, - արագ սովորելու և ընկալելու ունակություն, - անընդհատ զարգացման ձգտում, - սթրեսի կառավարում և կոնֆլիկտների լուծում, - ժամանակի ճիշտ կառավարման հմտություն - անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում:  

 

Կարևոր չէ 

հերթափոխով 

- ընդունել Զանգերի սպասարկման բաժնին ուղղված հեռախոսազանգերը, դասակարգել հարցը, անհրաժեշտության դեպքում պատասխանել կամ վերահասցեավորել համապատասխան ստորաբաժանմանը, - նույնականացնել հաճախորդին, - պատշաճ սպասարկել հեռախոսազանգերը, - հեռախոսազանգն ամրագրել Ընկերության համակարգչային ծրագրում, - Ընկերությանը ներկայացված ապահովագրական պահանջի կարգավորման գործընթացի, ապահովագրական հատուցման գումարի և ստացման եղանակի մասին տրամադրել տեղեկատվություն Ապահովադրին, Ապահովագրված անձին կամ Շահառուին, - Ընկերության համակարգչային ծրագրից ստանալ Ընկերության հետ կնքված ապահովագրության պայմանագրին/վկայագրին առնչվող տեղեկատվություն և տրամադրել հաճախորդին, - իրականացնել հեռախոսային մարքեթինգ և վաճառք՝ ղեկավարի կողմից տրամադրված ցանկով:  

Խնդրում ենք Ձեր ինքնակենսագրականն (CV) ուղարկել hr@nairi-insurance.am էլեկտրոնային հասցեին` նամակի «Թեմա/Subject» տողում նշելով «Զանգերի սպասարկման բաժնի մասնագետ»:  

 

2018-02-28

Դիտում` 841

iTel
Mediamax
Sport
Bravo