Կազմակերպություն

Տեղեկատվական համակարգերի ներդրման 1-ին կարգի մասնագետ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն

Ամբողջը 

Բարձրագույն 

3-5 տարի 

• Բարձրագույն (տեխնիկական կրթությունը նախընտրելի է), • Վերջին 7 տարվա ընթացքում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալների վերլուծության և հաշվետվությունների կազմման, տվյալների բազանների նախագծման և կառավարման (մասնավորապես՝ Oracle, MS SQL Server, MySQL), SQL հարցումների, ներառած stored procedures և ներդրված հարցումների ոլորտում, • Տվյալների բազաների նորմալիզացիայի և ինդեքսավորման գիտելիքներ, • Հայերենի (գերազանց), ռուսերենի (գերազանց), անգլերենի (տեխնիկական) իմացություն, • Բանկային ավտոմատացված տեխնոլոգիաների իմացություն, • Արտահման և վերլուծական ծրագրերի (ETL and BI tools like Microsoft Power BI, Oracle BI), BigData-ի, գրաֆների և/կամ NoSQL տվյալների բազաների հետ աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն:  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Տեղեկատվական համակարգերի թեստավորում և փորձնական աշխատանքների իրականացման պլանավորում և վերահսկում, • Տեղեկատվական համակարգերի ներդրում և արտադրական շահագործում, • Տվյալների ներմուծում և ինտեգրում տարբեր տվյալների մոդելների հետ, • Տվյալների արտահանում տարբեր ներքին և արտաքին աղբյուրներից, • Տվյալների կառավարման և ինտեգրման հետ կապված խնդիրների վերլուծություն և ուղղում, • Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն և հաշվետությունների գեներացում, • Տվյալների արտահանում և մշակում բազմատիպ հաշվետվությունների և գրաֆիկների ստեղծման համար:  

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետաքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմում-հարցաթերթիկներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` hr@ardshinbank.am, ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ: Սահմանված դիմում-հարցաթերթիկների ձևով չլրացված ռեզյումեները չեն դիտարկվի: Խնդրում ենք էլ. նամակի անվանման դաշտում նշել “1st class specialist_IT”, այլ կերպ Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:  

 

2018-03-05

Դիտում` 543

iTel
Mediamax
Sport
Bravo