Կազմակերպություն

Գործավար-ռեֆերենտ

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Մեկ տարի հաճախորդների սպասարկման ոլորտում /գործավարի, օգնականի և/կամ այլ հարակից պաշտոններում/,

• գործավարության կազմակերպման հիմունքերի իմացություն,

• Հայերենի և Անգլերենի ազատ տիրապետում,

• MS Office, Internet փորձառու օգտագործող, ծրագրային ապրանքների և տվյալների բազաների հետ աշխատանքի փորձ,

• Հաղորդակցման հմտություններ,

• Պատասխանատվություն, օպերատիվություն, ճշտապահություն,

• Բարձր կազմակերպվածություն, մանրամասների նկատմամբ ուշադրություն,

• Թիմային աշխատանքի փորձ և կազմակերպչական ունակություններ,

• Ճշգրիտ և արագ մուտքագրելու հմտություն և լայնածավալ տվյալների մուտքագրման կարողություն,

• Սահմանված ժամկետներում աշխատանքն ավարտելու ունակություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Վարում է Ընկերության աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերը,

• Ապահովում է փաստաթղթերի տրամադրումը համապատասխան հասցեատերերին,

• Կանոնակարգում է ստացված փոստը և կարգավորում է Ընկերության գլխամասային գրասենյակի մուտքի և ելքի թղթակցությունը,

• Ապահովում է Բաժնին հասցեագրված փաստաթղթերի պահպանումը, տեղեկատվության պատշաճ հավաքագրումը և համապատասխան հաղորդագրությունների ուղարկումը,

• Վարում է Ընկերության ընդhանուր փաստաթղթաշրջանառությունը /թղթային և էլեկտրոնային/՝ ելից և մտից փաստաթղթերի նախնական դիտարկում, գրանցում և կատարման հանձնում,

• Հսկողություն է իրականացնում Ընկերության մտից և ելից փաստաթղթերի ժամկետների կատարման նկատմամբ,

• Վարում է համապատասխան գրանցամատյանները,

• Պատրաստում և արխիվ է հանձնվում համապատասխան կարգով մշակումից հետո նախորդ տարվա գործավարության բոլոր փաստաթղթերը, որոնք ենթակա են մշտական և ժամանակավոր պահպանման:

• Կազմակերպում է Ընկերության ղեկավարների ներքին հանդիպումները,

• Անհրաժեշտության դեպքում թարգմանություններ է կատարում այցելուների և ղեկավար անձնակազմի համար,

• Կատարում է նաև իր պարտականություններից բխող այլ հանձնարարություններ:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, ք.Երևան, Սեբաստիա փ. 123 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ [email protected]՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: 

 

 

2018-06-26

Դիտում` 1080
( Տեղադր.՝ 2018-06-13)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo