Կազմակերպություն

Իրավաբան

Իրավաբանական

Ամբողջը 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն (մագիստրոսի կոչումը կդիտարկվի որպես առավելություն)

• Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ պայմանագրերի մշակման և ներկայացուցչության ոլորտում (բանկային կամ վճարահաշվարկային կազմակերպություններում համապատասխան փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն),

• Փաստաբանական գործնեության արտոնագրի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,

• ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության, առևտրային արբիտրաժի, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների իրավական դաշտը կարգավորող օրենսդրության, մտավոր սեփականության ոլորտը կազմակերպող, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերի լավ իմացություն,

• Շփման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություններ

• Թիմային աշխատանքներ կազմակերպելու և վարելու ունակություն

• Վերլուծական և համադրական մտածողություն

• Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն

• Բարդ և ոչ ստանդարտ իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողություն

• Գրավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ

• MS Word, Excel համակարգչային ծրագրերի իմացություն

• Լեզուների իմացություն՝ հայերեն (մասնագիտական գերազանց), անգլերեն (առնվազն մասնագիտական լավ), ռուսերեն (մասնագիտական գերազանց):


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Վճարահաշվարկային ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրությամբ, Ընկերության ներքին իրավական ակտերով և գործարար շրջանառության սովորույթներով նախատեսված վճարահաշվարկային ծառնությունների իրականացման համար պայմանագրերի մշակում՝ Ընկերության ներքին իրավական ակտերի պահանջներին և պայմաններին համապատասխան

• Պայմանագրերի իրավական ռիսկերի և դրանց հետևանքների բացահայտում և գնահատում

• Պայմանագրերի իրավական ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում և տրամադրում

• Պայմանագրերի օրինակելի ձևերում հատուկ պայմանների ներմուծման ուղեցույցների և մեթոդական ցուցումների պատրաստում և տրամադրում

• Պայմանագրերի օրինակելի ձևերի պարբերաբար վերանայումների, այդ թվում՝ օրենսդրական և ներքին իրավական ակտերից բխող փոփոխությունների և լրացումների կատարում

• Ընկերության անունից կնքվելիք պայմանագրերի նախագծերով պայմանագրային բանակցությունների մասնակցություն

• Ընկերության ներքին իրավական ակտերի նախագծերի իրավական փորձաքննություն, գործող օրենքների, այլ իրավական ակտերի խորհրդատվական բնույթի մեկնաբանությունների կազմման ապահովում, գործող օրենքներում և ենթաօրենսդրական ակտերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ Ընկերության ղեկավարությանը իրազեկման և դրանց վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի մեկնաբանությունների կազմման ապահովում

• Ընկերության կողմից կնքվող այլ՝ ոչ ստանդարտ (ոչ տիպային) պայմանագրերի նախագծերի կազմում, դրանց ուսումնասիրություն

• Ընկերության հաճախորդների բողոք-պահանջների, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրությունների վերաբերյալ պատասխան գրության և հաշտության համաձայնությունների ուսումնասիրություն

• Ընկերության մասնաճյուղերի հիմնադիր փաստաթղթերի և դրանցում փոփոխություններ պարունակող փաստաթղթերի կազմում, նոր մասնաճյուղերի գրանցման և գործող մասնաճյուղերի հիմնադիր փաստաթղթերի փոփոխությունների գրանցման ապահովում ՀՀ Կենտրոնական բանկում

• Նեկայացուցչություն տեղական ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմիններում

• Ներկայացուցչության դատական բոլոր ատյաններում

• Ներկայացուցչություն վեճերի արտադատական կարգով լուծող մարմիններում:


 

Բոլոր համապատասխան թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV) [email protected] էլ. հասցեին՝ «Առարկա» դաշտում (тема/subject) նշելով հաստիքի անվանումը՝ «Իրավաբան»:

 

 

2019-06-30

Դիտում` 388
( Տեղադր.՝ 2019-06-04)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo