Կազմակերպություն

Եղվարդի ներկայացուցչության վարկային գործակալ

Եղվարդի ներկայացուցչություն

Կոտայք/Եղվարդ 

Բակալավր 

1-3 տարի 

•    բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
•    նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ           տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
•    ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
•    կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
•    ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
•    հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
•    համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  


 

Կարևոր չէ 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

•    իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
•    գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
•    կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
•    կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
•    աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
•    աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
•    ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
•    իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները: 

Հետաքրքրված և ներկայացվող պահանջներին բավարարող անձինք կարող են մանրամասն լրացված (ծննդյան տարեթիվ, փաստացի բնակավայր, հեռախոսահամար, կրթություն, աշխատանքային փորձ և այլն) ինքնակենսագրականը (ռեզյումե) ուղարկել ՀՀ ք. Եղվարդ, Ե. Չարենցի փողոց, թիվ 24 “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Եղվարդի ներկայացուցչություն կամ [email protected]  էլ. հասցեով` որպես վերնագիր նշելով “Եղվարդի ներկայացուցչության վարկային գործակալ”  պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:

 

    


 

2019-06-25

Դիտում` 280
( Տեղադր.՝ 2019-06-11)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo