Կազմակերպություն

Գործառնական ռիսկ մենեջեր

Ֆինանսական և գործառնական ռիսկերի ծառայություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• Տնտեսագիտական կրթություն,

• Բանկային ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,

• MS Office-ի լավ իմացություն (LS Bank; Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio),

• Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,

• Զարգացած ռազմավարական մտածելակերպ,

• Պատասխանատվություն աշխատանքի նկատմամբ,

• Ուղղվածություն դեպի արդյունք,

• Սթրեսակայունություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Գործառնական ռիսկերի նույնականացման նպատակով գործընթացների, համակարգերի և պրոդուկտների գնահատման իրականացում Բանկի ստորաբաժանումների հետ հաղորդակցման միջոցով,

• Գործընթացներում, համակարգերում, պրոդուկտներում և ներքին իրավական ակտերում Բանկի ստորաբաժանաւոմների կողմից իրականացվող փոփոխությունների ուսումնասիրում և համաձայնեցում,

• Գործառնական ռիսկերի քարտեզի մշակում,

• Գործունեության անընդհատության կառավարման գործընթացի կոորդինացում և աջակցում, գործունեության անընդհատության կառավարման համակարգի տեստավորում,

• Գործառնական ռիսկի սցենարների վերլուծության իրականացում,

• Ռիսկի հիմնական ցուցիչների (ՌՀՑ) մշակում և մոնիտորինգ,

• Գործառնական պատահարների տվյալների բազայի վարում և վերլուծություն,

• Գործառնական ռիսկի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում,

• ԱԲՀ տեստավորում` գործառնական ռիսկերի բացահայտման և նվազեցման նպատակով` պլանավորված և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների դեպքում,

• Բանկ ներկայացված բողոք-պահանջների ուսումնասիրում` գործառանական ռիսկերի վերլուծության և նվազեցման նպատակով,

• Նոր բիզնես-գործընթացների ներդրման / բիզնես-գործընթացներում էական փոփոխությունների դեպքում այցելություն մասնաճյուղերի ցանց` գործառնական ռիսկերի բացահայտման նպատակով,

• Գործառնական ռիսկերի փուլային գնահատման և զսպող մեխանիզմենրի օպտիմալացման նպատակով բիզնես գործընթացների հոսքագրերի մշակում,

• Գործառնական ռիսկերի կառավարման և գործառնական պատահարների բացահայտման կարգի վերաբերյալ աշխատակիցներին խորհրդատվության տրամադրում և պարբերական թրենինգների անցկացում,

• Աջակցություն բիզնես գործընթացների օպտիմալացման նպատակով Բանկի գործառնական կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից խրոնոմետրաժի իրականացմանը,

• Ռիսկային գործառնությունների հայտնաբերման նպատակով ԱԲՀ-ում ավտոմատացված հաշվետվությունների պատրաստման համար անհրաժեշտ չափորոշիչների մշակում:


 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները [email protected] հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Գործառնական ռիսկ մենեջեր/:


 

 

2019-09-15

Դիտում` 1189
( Տեղադր.՝ 2019-08-27)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo