Կազմակերպություն

Ներքին հսկողության և ռիսկերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետ

Ներքին հսկողության և ռիսկերի կառավարման բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• Բարձրագույն /ցանկալի է իրավաբանական/, • Վարկային գործի իմացություն, • Հայերենի, Ռուսերենի - ազատ տիրապետում, Անգլերենը – ցանկալի է, • Արագ մեքենագրման տիրապետում, • MS Office համակարգի գերազանց իմացություն • AS Bank համակարգի իմացություն /ցանկալի է/, • Պատասխանատվություն, օպերատիվություն, ճշտապահություն, • Տվյալների ճշգրիտ և արագ մուտքագրելու հմտություն։  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ընկերության ռիսկերի կառավարման հետ կապված աշխատանքների պլանավորում, ստուգման արդյունքների վերլուծում և համապատասխան միջոցառումների մշակում, • Ընկերության բնորոշ ռիսկերի գծով տեղեկատվության հավաքագրում, ուսումնասիրություն, բացահայտված ռիսկերի նվազեցման գծով առաջարկությունների մշակում, • Ընկերության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի նախագծերի կազմման աշխատանքների մեթոդական օժանդակում ու համակարգում, դրանց փոխհամաձայնեցվածության և միասնականության ապահովում, • Ընկերության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի հաշվառում, տարածման աշխատանքների իրականացում և գործածությունից դուրս եկած իրավական ակտերի արխիվացում:  

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, ք.Երևան 0032, Սեբաստիա 123 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ [email protected]՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:  

 

2019-10-18

Դիտում` 546
( Տեղադր.՝ 2019-09-25)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo