Կազմակերպություն

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Հաշվապահություն

Ամբողջը 

Բարձրագույն մասնագիտական 

3-5 տարի 

• Կրթություն՝ բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն (մագիստրոսի կոչումը ցանկալի է և կդիտարկվի որպես առավելություն),

• Աշխատանքային փորձ՝ 3-5 տարվա մասնագիտական ստաժ հաշվապահի պաշտոնում, որից առնվազն 2 տարվա մասնագիտական ստաժ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում, որից առնվազն 1 տարին՝ ղեկավար աշխատանքի, 

• Վերլուծական ունակություններ,

• Հաշվապահական հաշվառման գերազանց իմացություն,

• Հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն,

• Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենքի իմացություն,

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական և նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն,

• Արագ կողմնորոշվելու, սթրեսային իրավիճակներում զգոնությունը չկորցնելու և որոշումներ կայացնելու ունակություններ,

• Լեզուների իմացություն՝ Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (լավ),

• Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS office իմացություն, ՀԾ հաշվապահ

• Անձնային հատկանիշներ՝ հաղորդակցման հմտություններ, սկզբունքայնություն, օբյեկտիվություն, պատասխանատվության զգացում,

• Հաճախորդների և գործընկերների հետ շփվելու էթիկա,

• Թիմային աշխատանք:


 

մրցակցային

մինչև 45 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• կազմում և Գլխավոր հաշվապահի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության ամենօրյա հաշվեկշիռը,

• կազմում և Գլխավոր հաշվապահի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության հարկային, վիճակագրության, սոց. ապահովության և այլ պարտադիր հաշվետվությունները` սահմանված կարգով և ժամկետներում,
• կազմում և Գլխավոր հաշվապահի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության կողմից ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունները` սահմանված կարգով և ժամկետներում,
• ապահովում է Ընկերության և այլ կազմակերպությունների միջև կնքված պայմանագրերից բխող ֆինանսական պարտավորությունների պատշաճ իրականացումը,
• պատրաստում է բանկային գործարքների համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր` վճարման հանձնարարականներ, տեղեկանքներ և այլն,
• հաշվարկում և Գլխավոր հաշվապահի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության կողմից աշխատակիցների աշխատավարձերի, աշխատավարձերին հավասարեցված այլ վճարումների և օրենքով սահմանված այլ փոխհատուցումների և նպաստների հաշվարկումը,
• հաշվարկում և Գլխավոր հաշվապահի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության հիմնական միջոցների հաշվառումը,
• մասնակցում է Ընկերության ֆինանսական բլոկի ներքին հաշվետվությունների պատրաստման աշխատանքներին,
• իրականացնում է Ընկերության հաշվարկա-գործառնական աշխատանքները,
• վարում է Ընկերության ներքին հաշվապահության և հաշվապահությանը վերաբերող ընթացիկ արխիվը,
• անհրաժեշտության դեպքում Ընկերության Գործադիր տնօրենի հրամանի/կարգադրության հիման վրա Գլխավոր հաշվապահի բացակայության ընթացքում ժամանակավորապես կատարում է Գլխավոր հաշվապահի պարտականությունները,
• Կատարում է Գործատուի և իր անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ լրացուցիչ հանձնարարականներ:

 

Պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստին: 

 

 

2019-11-10

Դիտում` 613
( Տեղադր.՝ 2019-10-22)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo