Կազմակերպություն

Իրավախորհրդատու

Իրավաբանական ծառայության և խնդրահարույց վարկերի բաժին

Ամբողջը 

Բարձրագույն 

3-5 տարի 

• իրավաբանական բարձրագույն կրթություն,

• առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային ոլորտում,

• հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

• վերլուծելու ունակություն,

• հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,

• թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն,

• փաստաբանի արտոնագիրը կդիտվի որպես առավելություն։


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

• Ընկերության վարկավորման գործընթացում գրավադրման գործարքների իրավական ռիսկերի գնահատում

• Ընկերության շահերի պաշտպանություն ՀՀ բոլոր դատական ատյաններում, ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿԱ ծառայությունում և այլ պետական և ոչ պետական մարմիններում

• Խնդրահարույց և դուրս գրված վարկերի հավաքագրման աշխատանքների իրականացում

• Խնդրահարույց վարկերի տեսակարար կշռի նվազեցման ուղղությամբ աշխատանքների կատարում և հսկողության իրականացում

• Ընկերության խնդրահարույց հաճախորդների հետ այցելությունների կազմակերպում, բանակցությունների վարում, արդյունավետ եւ հետևողական հավաքագրման ռազմավարության կիրառում

• Ընկերության խնդրահարույց վարկերի հավաքագրման փաստաթղթաշրջանառության վարում, այդ թվում` դրանց վերաբերյալ գործավարության ու սահմանված կարգով պահպանման ապահովում,

• Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում Ընկերության վարչությանը

• Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված, գործադիր տնօրենի կողմից հանձնարարված այլ գործառույթներ


 

Խնդրում ենք, նկարով ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել cardjobs@card.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում հստակ նշելով պաշտոնի անվանումը, որին դիմում եք, կամ նկարով ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը ներկայացնել Ընկերության գլխամասային գրասենյակ. հասցեն՝ Երևան 0037, Ազատության 1/21:

 

 

2020-01-23

Դիտում` 720
( Տեղադր.՝ 2020-01-10)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo