Կազմակերպություն

«Հրազդան» մասնաճյուղի գործավար

«Հրազդան» մասնաճյուղ

Կոտայք/Հրազդան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• մեկ տարի հաճախորդների սպասարկման ոլորտում /գործավարի, օգնականի և/կամ այլ հարակից պաշտոններում/,

• բարձրագույն կրթություն,

• հաղորդակցման հմտություններ,

• պատասխանատվություն, օպերատիվություն, ճշտապահություն,

• գործավարության կազմակերպման հիմունքերի իմացություն,

• գործարար շփման վարվելակերպի իմացություն,

• հայերենի - ազատ տիրապետում, անգլերենը – ցանկալի է,

• MS Office, Internet փորձառու օգտագործող:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Պատասխանում է հեռախոսազանգերին, գրանցում է հաղորդագրությունները և փոխանցում է համապատասխան աշխատողին, կատարում է փաստաթղթերի պատճենահանման, պատկերամուտի /սքանի/, ֆաքսի աշխատանքներ, ինչպես նաև նամակագրության աշխատանքներ,

• Մուտքագրում է համապատասխան տվյալները Ընկերության տեղեկատվական համակարգերի կառավարման ծրագրում,

• Պատրաստում է պայմանագրեր, մասնակցում է հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացին, անհրաժեշտության դեպքում տեղեկություններ է տրամադրում համապատասխան աշխատողներին,

• Ղեկավարում և համակարգում է տեղեկատվության փոխանակումը,

• Ապահովում է Ընկերության անձնակազմի և հյուրերի ճանապարհորդության/գործուղման հետ կապված պայմանավորվածությունները և ժամանակավոր կացարանները,

• Հսկողություն է իրականացնում է աշխատողների, Հաճախորդների, Գործընկերների և հյուրերի Ընկերության տարածք մուտքի և ելքի նկատմամբ, տրամադրում է համապատասխան քարտեր,

• Պատասխանում է Հաճախորդների և Այցելուների հարցերին, ընդունում է նրանց առաջարկները և դժգոհությունները,

• Համակարգում է հատուկ այցելություններն ու հանդիպումները, ցուցակագրում է հանդիպումները,

• Պատրաստում է Մասնաճյուղի աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիրը,

• Իրականացնում է Մասնաճյուղին ամրակցված տրանսպորտային միջոցների երթուղիների բաշխումը, կատարած վազքի հաշվառումը և դրա հետ կապված տեղեկատվության գրանցումները, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստումը:

• Ապահովում է փաստաթղթերի պարբերական կրկնօրինակումը և նրանց պաշտպանվածությունը:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան 2305, Միկրոշրջան 4-րդ փ., 6-6/1 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ anahit.manukyan@kamurj.am՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: 

 

Անորոշ ժամկետով

 

2022-01-21

Դիտում` 1667
( Տեղադր.՝ 2020-05-19)

Banks.am


Smartclick.ai