Կազմակերպություն

“Ագարակ” մասնաճյուղի Ֆինանսական խորհրդատու

“Ագարակ” մասնաճյուղ

Սյունիք/Ագարակ 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (տնտեսագիտության կամ այլ հարակից ոլորտում)

• Բանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության իմացություն

• Ֆինանսական վերլուծությունների իրականացման կարողություն

• Հաշվետվությունների պատրաստման կարողություն

• Թիմային աշխատանքի, շփման և բանակցությունների վարման հմտություններ

• Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և հետևում

• Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն, կոնֆլիկտների և սթրեսի կառավարման ունակություն

• Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

• Հայերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն

• Համակարգչային գիտելիքների լավ իմացություն

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Տրամադրում է խորհրդատվություն բանկային ծառայությունների ողջ ծավալով

• Հանդիսանում է փոքր և միջին բիզնեսի վարկերի ներգրավման պատասխանատու

• Հարկ եղած դեպքում իրականացնում է մոնիթորինգ՝ փոքր բիզնեսի և գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման նպատակով

• Իրականացնում է վաճառքներ կորպորատիվ ուղու միջոցով (կազմակերպությունների ղեկավարների հետ բանակցություններ, պրեզենտացիաների կազմակերպման մասնակցություն, պայմանագրերի կնքում)

• Կազմում և ձևակերպում է վարկային պրոդուկտի հաճախորդի փաթեթը, կատարում է պրոդուկտի պահանջներին համապատասխանատվության նախնական ստուգում

• Վարկային պրոդուկտների պայմանագրերի ձևակերպում (տվյալների ներմուծում ԱԲՀ)

• Կազմում, կնքում է վարկային պայմանագրեր, կատարում է վարկի մարման (մասնակի, լրիվ), տոկոսների մարման  գործարքներ

• Հաճախորդներին տրամադրում է ամբողջական տեղեկատվություն վարկի սպասարկման պայմանների, այդ թվում ժամկետանցման (նույնիսկ 1 օր) հետևանքների մասին
• Գործընթացի/պրոդուկտի պահանջներին համապատասխան տրամադրում է խորհրդատվություն խնդրահարույց/պոտենցիալ խնդրահարույց վարկառուներին գործող ժամկետանց վարկերի վերավարկավորման վերաբերյալ

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց լրացված դիմում-հայտերը (http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Application-form.doc) hr@armbusinessbank.am հասցեին:

Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության թեմա (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք: Դիմում-հայտերը լրացնել և ուղարկել միայն էլեկտրոնային եղանակով:

 

Մրցույթը կանցկացվի հարցազրույցի միջոցով:

Դիմում-հայտերի հավաքագրման (1-ին փուլ) արդյունքում ընտրված դիմորդները նախապես կտեղեկացվեն մրցույթի անցկացման հաջորդ փուլի մասին:

 

2020-07-31

Դիտում` 412
( Տեղադր.՝ 2020-06-29)

Banks.am