Կազմակերպություն

Ռիսկերի կառավարման մասնագետ

Ռիսկերի կառավարման և վերլուծություների բաժին

Երևան/Դավիթաշեն 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

  • Աշխատանքային փորձ՝ առնվազն երկու տարվա փորձ՝ գործառնական գործընթացների կամ հետգործառնական ոլորտում (ռիսկերի կառավարում, աուդիտ, ՏՏ և այլն)
  • Կրթություն՝ բարձրագույն (ֆինանսների, գործարար կառավարման, տնտեսագիտության կամ այլ համապատասխան ոլորտում)
  • Գիտելիքներ՝ գործառնական ռիսկերի կառավարման մեթոդների և մոդելների իմացություն,  բանկային հաշվապահական հաշվառման հիմնական սկզբունքների, բանկային օրենսդրության և նորմատիվների իմացություն, 
  • Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն և անգլերեն (լավ) 
  • Համակարգչային գիտելիքներ՝ «MS Office» ծրագրային փաթեթ, «ՀԾ-Բանկ» համակարգ


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1. Մասնակցել գործառնական ռիսկերի կառավարման սկզբունքների և չափանիշների մշակմանը, պարբերաբար վերանայել դրանք

2. Վերլուծել և գնահատել Կազմակերպության բիզնես-գործընթացների ռիսկերը, իրականացնել գործընթացների/համակարգերի գործառնական ռիսկերի մոնիթորինգ

3. Կատարել գործառնական ռիսկերի քանակական և որակական վերլուծություն, գնահատում

4. Մշակել և ներկայացնել ռիսկերի գնահատման և վերլուծության վերաբերյալ հաշվետվություններ

5. Վարել և վերլուծել գործառնական պատահարների բազան

6. Մշակել և պարբերաբար վերանայել գործառնական ռիսկերի սահմանաչափերը, ինչպես նաև իրավասությունների համակարգը

7. Մասնակցել ռիսկերի նվազեցման վերաբերյալ որոշումների նախագծերի կազմման գործընթացին, մշակել և արդիականացնել գործառնական ռիսկերի ներքին իրավական ակտերը

8. Հետևել օրենսդրական փոփոխություններին, ԿԲ շրջաբերականներին, ներկայացնել առաջարկներ Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ

9. Վերահսկել արտաքին իրավաբանական ընկերության կողմից Կազմակերպության համար պայմանագրերի նախագծերի և այլ փաստաթղթերի կազմման գործընթացը

10. Բացահայտել և կանխարգելել հնարավոր զեղծարարությունները և չարաշահումները

11. Կատարել այլ աշխատանքներ անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ

 

Աշխատանքի համար դիմել ցանկացող և համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներին խնդրում ենք հայերեն լեզվով լրացնել կից ներկայացված դիմումի ձևը` ԴԻՄԵԼ ԱՅՍՏԵՂ պարտադիր նշելով աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում են: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած թեկնածուները:

 

• Վիճակագրական և ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն

• Հաղորդակցվելու հմտություն, թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու ունակություն


 

2020-07-17

Դիտում` 725
( Տեղադր.՝ 2020-07-02)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo