Կազմակերպություն

Իրավաբանական դեպարտամենտի Պայմանագրերի և իրավական վերլուծությունների վարչության Պայմանագրերի բաժնի իրավախորհրդատու

Պայմանագրերի և իրավական վերլուծությունների վարչության Պայմանագրերի բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն իրավաբանական (դիպլոմավորված իրավաբան, մագիստրոսի կոչումը ցանկալի է և կդիտարկվի որպես առավելություն).

• Երկու տարվա մասնագիտական ստաժ իրավախորհրդատուի պաշտոնում (բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում մասնագիտական ստաժը ցանկալի է).

• Վերլուծական ունակություններ.

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական և նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն.

• Պայմանագրային իրավունքին վերաբերելի օրենսդրության և նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն, վերլուծություններ կատարելու և մեկնաբանություններ տալու հմտություններ.

• Գործարքների (պայմանագրեր, համաձայնագրեր, լիազորագրեր և այլն) նախագծեր կազմելու հմտություն.

• Արագ կողմնորոշվելու, ստրեսային իրավիճակներում զգոնությունը չկորցնելու և որոշումներ կայացնելու ունակություններ.

• Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բավարար).

• MS office իմացություն.

• Բանակցություններ վարելու ունակություններ, սկզբունքայնություն և օբյեկտիվություն.

• Հաճախորդների և գործընկերների հետ շփվելու էթիկա.

• Թիմային աշխատանք.

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Բանկի գործունեության պայմանագրային իրավունքի ընթացիկ սպասարկում, որը ներառում է՝ գործարքների (պայմանագրերի, լիազորագրերի և այլն) և դրանցից բխող նամակների նախագծերի կազմում.
• Պայմանագրային իրավունքին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի ուսումնասիրում և դիրքորոշման տրամադրում.
• Բանկային օրենսդրությամբ, բանկային կանոններով և բանկային գործունեության մեջ կիրառվող գործարար շրջանառության սովորույթներով նախատեսված ֆինանսական գործառնությունների իրականացման համար գործարքների (պայմանագրերի, համաձայնագրերի, լիազորագրերի և այլն) ուսումնասիրում և մշակում.
• Գործարքների պայմանների որոշման և դրանց քննարկման մասնակցության ապահովում.
• Գործարքների իրավական վերլուծությունների կատարում և գրավոր եզրակացությունների կազմում.

• Գործարքների իրավական ռիսկերի և դրանց հետևանքների բացահայտում.
• Գործարքների իրավական ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում և տրամադրում.
• Գործարքներից բխող արտաքին և ներքին ցանկացած բնույթի թղթակցության պատասխանների կազմում, գործարքների վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում.
• Մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ գործարքների օրինակելի ձևերի կազմում, պարբերաբար վերանայում, նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանեցում, փոփոխությունների կամ լրացումների կատարման առաջարկությունների ներկայացում.
• Գործարքների նախագծերի ուսումնասիրում և կազմում, գործարքների պայմանների մեկնաբանում.

• Գործարքների հետ կապված իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում.

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց լրացված դիմում-հայտերը (http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Application-form.doc) hr@armbusinessbank.am հասցեին:

Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության թեմա (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք: Դիմում-հայտերը լրացնել և ուղարկել միայն էլեկտրոնային եղանակով:

 

Մրցույթը կանցկացվի հարցազրույցի միջոցով:

Դիմում-հայտերի հավաքագրման (1-ին փուլ) արդյունքում ընտրված դիմորդները նախապես կտեղեկացվեն մրցույթի անցկացման հաջորդ փուլի մասին:

 

2020-10-16

Դիտում` 635
( Տեղադր.՝ 2020-09-17)

Banks.am