Կազմակերպություն

“Ագարակ” մասնաճյուղի ՀՍԴԳ բաժնի սպասարկող

“Ագարակ” մասնաճյուղ

Սյունիք/Ագարակ 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (տնտեսագիտության կամ այլ հարակից ոլորտում)

• Բանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության իմացություն

• Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենքի գերազանց իմացություն

• Հաշվապահական հաշվառման տարրական իմացություն

• Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և հետևում

• Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն, կոնֆլիկտների և սթրեսի կառավարման ունակություն

• Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

• Հայերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն

• Համակարգչային գիտելիքների լավ իմացություն

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում

• Ֆիզիկական անձանց հաշիվների բացում, վարում և սպասարկում (նաև թոշակային)

• Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում, խաչաձև վաճառքներ

• Փոխանցումների և վճարումների կատարում` ներբանկային և միջբանկային

• Փոխանցման համակարգերի միջոցով փոխանցումների և վճարումների կատարում

• Չեկային գործարքներ

• Pos-տերմինալների միջոցով վճարային քարտերի սպասարկում

• Դրամարկղային գործարքների կատարում՝ սահմանված սահմանաչափերի շրջանակում

• Կնքում է ավանդային և վճարային քարտերի պայմանագրեր (տվյալների ներմուծում)

• Կոմունալ վճարումների ընդունում

• Արտարժույթի փոխանակում

• Բանկ-Հաճախորդ համակարգի սպասարկում

• Տրամադրում է խորհրդատվություն բանկային ծառայությունների ամբողջ ծավալով

• Այլ գործառույթներ

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց լրացված դիմում-հայտերը (http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Application-form.doc) hr@armbusinessbank.am հասցեին:

Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության թեմա (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք: Դիմում-հայտերը լրացնել և ուղարկել միայն էլեկտրոնային եղանակով:

 

Մրցույթը կանցկացվի հարցազրույցի միջոցով:

Դիմում-հայտերի հավաքագրման (1-ին փուլ) արդյունքում ընտրված դիմորդները նախապես կտեղեկացվեն մրցույթի անցկացման հաջորդ փուլի մասին:

 

2021-08-10

Դիտում` 327
( Տեղադր.՝ 2021-07-28)

Banks.am


Smartclick.ai