Կազմակերպություն

Վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժին

Ռիսկերի կառավարման դեպարտամենտ

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն կրթություն

• Մաթեմատիկական, ակտուարյալ, կամ տնտեսագիտական ուսումը պարտադիր,

• Ֆինանսաբանկային համակարգում փորձը կդիտվի, որպես առավելություն,

• Microsoft Excel ծրագրի իմացություն,

• Բանկերի ներքին և արտաքին ռիսկերի, ռիսկերի հաշվարկման մեխանիզմների իմացություն,

• ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի իմացություն,

• ՀՀ տնտեսության և մակրո կանխատեսումների իրականացում,

• Բազել 3-ի և ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտի վերաբերյալ գիտելիքները կդիտարկվի, որպես առավելություն,

• Անալիտիկ և ճկուն մտածողություն,

• R, Python , Stata ծրագրերի իմացությունը կդիտարկվի, որպես առավելություն,


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ներքին և արտաքին ռիսկերի վերլուծություն, մոնիթորինգ և վերահսկողություն,

• Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում և վերահսկողություն,

• ՀՀ Բանկային համակարգի վերլուծության իրականացում,

• Մակրոտնտեսական վերլուծությունների իրականացում,

• ՀՀ ԿԲ և ներքին նորմատիվ իրավական ակտերով հաստատված նորմատիվների հաշվարկ, վերահսկողություն,

• Բանկի հրապարակվող հաշվետվություններ,

• Իրականացնել Բանկի վարկային պորտֆելի որակի վերլուծություն ըստ մասնաճյուղերի, ըստ պրոդուկտների,

• ճշգրիտ և ժամանակին կատարել անմիջական ղեկավարի կամ ղեկավարության` վերը նշված առաջադրանքների կամ ընդհանրապես Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժնի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով առնչվող հանձնարարականները:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը («Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2022-01-31

Դիտում` 484
( Տեղադր.՝ 2021-11-05)

Banks.am


Smartclick.ai