Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ

«Արմավիր» մասնաճյուղ

Ամբողջը 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտական կրթությունը ցանկալի է)

• Աշխատանքային փորձը ցանկալի է

• Հիմնական hամակրգչային հմտությունների իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0-ի իմացությունը առավելություն է

• Թիմում աշխատելու ունակություն

• ՀՀ տնտեսության ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ իրազեկվածություն, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում

• ՀՀ գյուղական տարածքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը ցանկալի է

• Վարորդական իրավունքի առկայությունը և մեքենա վարելու կարողությունը առավելություն է

• Արմավիր քաղաքի/Էջմիածին կամ հարակից գյուղերի բնակիչ լինելը ցանկալի է


 

Պայմանական` կախված թեկնածուի մասնագիտական որակավորումից և համապատասխան աշխատանքային փորձից

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

• Իրականացնել պոտենցիալ վարկառուների նախնական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև տեղում այդ հաճախորդների հետ աշխատանքների կազմակերպում` վարկային առաջարկների կազմման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման և ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու նպատակով,

• Ձևավորել և սպասարկել վարկային պորտֆել,

• Անմիջականորեն մասնակցել նոր վարկառուների ներգրավման ու սպասարկվող վարկային պորտֆելի տարածքային ու ծավալային ընդլայնման գործընթացին,

• Նախապատրաստել և մասնաճյուղի կառավարչի քննարկմանը ներկայացնել վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություններ ու դրա հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր

• Վարկային առաջարկները քննարկելու նպատակով Ընկերության վարկային կոմիտեում հանդես գալ վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկներով,

• Նախապատրաստել և ստորագրման ներկայացնել վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,

• Կազմել և վարել վարկառուների վարկային գործեր,

• Իրականացնել վարկերի ընթացիկ սպասարկում և մոնիթորինգ, լրացնել համապատասխան փաստաթղթեր և հաշվետվություններ ու ներկայացնել դրանք մասնաճյուղի կառավարչին և/կամ Կազմակերպության Գործառնական տնօրենին,

• Իրականացնել Վարկային կազմակերպության ներքին կանոնակարգերով սահմանված և մասնաճյուղի կառավարչի հանձնարարությամբ այլ առաջադրանքներ:


 

Խնդրում ենք, նկարով ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել sargis.grigoryan@card.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում հստակ նշելով պաշտոնի անվանումը, որին դիմում եք, կամ նկարով ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը նեկայացնել Ընկերության գլխամասային գրասենյակ. հասցեն՝ Երևան 0037, Ազատության 1/21 կամ «Արմավիր» մասնաճյուղի գրասենյակ. Հասցեն՝ Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Հանրապետության 4/7

 

 

2022-01-16

Դիտում` 627
( Տեղադր.՝ 2021-11-05)

Banks.am


Smartclick.ai