Կազմակերպություն

Արտարժութային գործառնությունների բաժնի մասնագետ

Դիլինգ կենտրոն /վարչություն/

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• MS Office փաթեթի տիրապետում,

• ՀՀ բանկային օրենսդրության և ԿԲ իրավական ակտերի (կանոնակարգերի) իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,

• Վերլուծելու ունակություն,

• Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

• Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջարկելու ունակություն,

• Հաղորդակցության գրավոր և բանավոր հմտություններ,

• Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման

• Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,

• Թիմում աշխատելու կարողություն: 

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Արտարժութային շուկայի մոնիտորինգ, վերլուծություն, տվյալների հավաքագրում:

• Գործընկերների հետ արտարժութայինգործառնությունների հետ կապված պայմանագրերի (արտարժույթի սփոթ, սվոպ, ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն և նման այլ գործարքների) կազմում:

• Արժութային գործառնությունների փաստաթղթաշրջանառության վարում:

• Արժութային գործառնություններ հետ կապված գործարքների հաշվառում և մուտքագրում տվյալների բազա, ինչպես նաև հաշվետվությունների կազմում:


 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հետադարձ կապ` Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))


 

• Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն:

• Բարձագույն տնտեսագիտական կրթություն:

• Ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձը ցանկալի է:


 

2022-12-01

Դիտում` 1247
( Տեղադր.՝ 2021-12-01)

Banks.am


Smartclick.ai