Կազմակերպություն

Գնումների մասնագետ, Գնումների մասնագետ, Սպասարկման և գնումների բաժին

Գործառնությունների և ծառայությունների դեպարտամենտ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ այլ համապատասխան ոլորտում,

• Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,

• MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացություն,,

• Հայերեն գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,

• Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,

• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,

• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,

• Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ստանալ գնման հայտեր բանկի տարբեր բաժիններից /ստորաբաժանումներից և գրանցել դրանք,

• Բանկի մասնաճյուղերից և ստորաբաժանումերից ստացված գնման հայտերի հիման վրա կազմել կիսամյակային կտրվածքով արագամաշ ապրանքների և այլ ապրանքների գնման հայտեր,

• Թարմացնել մատակարարների ցանկը, փնտրել նոր ընկերություններ և համագործակցության առաջարկներ ներկայացնել,

• Ապահովել գնման ենթակա ապրանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստումը,

• Մատակարաներից ստացված առաջարկների հիման վրա պատրաստել համեմատականներ և ներկայացնել անմիջական ղեկավարին,

• Կազմակերպել բանկի ղեկավարության կողմից հաստատված գնման ենթակա ապրանքների/ծառայությունների ձեռք բերումը` համաձայն Բանկի գնումների ընթացակարգի,

• Կազմել Առուվաճառքի, Կապալի, Մատակարարման, Ծառայությունների մատուցման և այլ Պայմանագրերի/ լրացուցիչ համաձայնագրեր,

• Կազմակերպել պայմանագրերի ստորագրումը/կնքումը/վիզավորումը,

• Ստուգել ստացված հաշիվ ապրանքագրերը e-invoicing ծրագրից և կցել ղեկավարության կողմից հաստատված գնման ենթակա ապրանքների/ծառայությունների ձեռք բերում/ հիմքերը,

• Կազմել Ակտեր, լիազորագրեր, ամփոփ արձանագրություններ, ծանուցումներ և այլ փաստաթղթեր,

• Կազմակերպել մատակարարների պայմանագրի, հաշիվ ապրանքնագրի, ակտերի օրինակների հավաքագրում, ետվերադարձ,

• Ներկայացնել ընթացիկ ձեռք բերված ապրանքների կամ կատարված ծառայությունների հաշվետվություն,

• Կատարել մատակարարների գնահատում,

• Կազմել բանկի կապիտալ ներդրումների պլանը, կապիտալ ներդրումների պլանի հիման վրա կազմել և ներկայացնել գնումների իրականացման պլանը և կառավարել պլանով նախատեսված ծախսերի իրականացումը,

• Կատարել վերոնշյալ գործառույթների հետ որևէ կերպ կապված այլ գործառույթներ:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը («Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Գնումների մասնագետ, Սպասարկման և գնումների բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:

Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:


 

2022-02-15

Դիտում` 602
( Տեղադր.՝ 2022-01-11)

Banks.am


Smartclick.ai