Կազմակերպություն

Սպասարկող-գանձապահ

Արցախբանկ ՓԲԸ մասնաճյուղ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Առանց փորձի 

Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտական կամ հարակից ուղղվածությամբ)

ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված «ՀՀ դրամանիշերի վճարունակության, հնամաշության հատկանիշները: ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 9-ի իմացություն

Հայերենի տիրապետում, առնվազն երկու օտար լեզուների իմացություն

MS Office-ի իմացություն

Նոր ինֆորմացիայի ընկալման արագություն

Թիմում աշխատելու կարողություն

Հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություններ:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

Կանխիկ մուտքագրումներ բանկային հաշիվներին, կանխիկացում բանկային հաշիվներից,

Կոմունալ վճարումների ընդունում,

Արտարժույթի առուվաճառքի, փոխարկումների իրականացում,

Ներբանկային/ միջբանկային փոխանցումների իրականացում,

Վարկերի հաշվեդրամարկղային սպասարկում. մարումների իրականացում,

Ավանդների ներգրավում, ձևակերպում,

Ոսկու գրավադրմամբ տրամադրվող վարկերի ձևակերպում, սպասարկում


 

Խնդրում ենք լրացնել www.artsakhbank.am կայքի ՛՛Աշխատանք՛՛ բաժնում (https://www.artsakhbank.am/career) տեղադրված մրցույթի մասնակցության հայտը  և ուղարկել hr@ab.am էլեկտրոնային հասցեին` նամակի “Թեմա/Subject” տողում նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

 

Աշխատանքային փորձը և նեղ մասնագիտական թեմաներով դասընթացներին մասնակցությունը հավաստող վկայականների առկայությունը կդիտվեն որպես առավելություն:

 

2022-12-01

Դիտում` 1303
( Տեղադր.՝ 2022-02-17)

Banks.am


Smartclick.ai