Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ

Կոտայք/Աբովյան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• Իրականացնել պոտենցիալ վարկառուների նախնական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև տեղում այդ հաճախորդների հետ աշխատանքների կազմակերպում` վարկային առաջարկների կազմման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման և ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու նպատակով,

• Ձևավորել և սպասարկել է վարկային պորտֆել,

• Անմիջականորեն մասնակցել նոր վարկառուների ներգրավման ու սպասարկվող վարկային պորտֆելի տարածքային ու ծավալային ընդլայնման գործընթացին,

• Նախապատրաստել և մասնաճյուղի կառավարչի քննարկմանը ներկայացնել վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություններ ու դրա հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր

• Վարկային առաջարկները քննարկելու նպատակով Ընկերության վարկային կոմիտեում հանդես գալ վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկներով,

• Նախապատրաստել և ստորագրման ներկայացնել վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,

• Կազմել և վարել վարկառուների վարկային գործեր,

• Իրականացնել վարկերի ընթացիկ սպասարկում և մոնիտորինգ. լրացնել համապատասխան փաստաթղթեր և հաշվետվություններ ու ներկայացնել դրանք մասնաճյուղի կառավարչին և/կամ Կազմակերպության Վարկային դեպարտամենտի պետին,

• Իրականացնել Վարկային կազմակերպության ներքին կանոնակարգերով սահմանված և մասնաճյուղի կառավարչի հանձնարարությամբ այլ առաջադրանքներ:

 

Պայմանական` կախված թեկնածուի մասնագիտական որակավորումից և համապատասխան աշխատանքային փորձից։

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 

Խնդրում ենք, նկարով ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել hr@card.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում հստակ նշելով պաշտոնի անվանումը, որին դիմում եք, կամ նկարով ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը նեկայացնել Ընկերության գլխամասային գրասենյակ. հասցեն՝ Երևան 0037, Ազատության 1/21 կամ «Աբովյան» մասնաճյուղի գրասենյակ. Հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան Հանրապետության պող. 1/30:

 

• Գործարար կառավարման, տնտեսագիտության կամ ֆինանսների բնագավառում բարձրագույն կրթություն` Բակալավրի կամ ավելի բարձր որակավորմամբ

• Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ` բանկային համակարգում

• Հիմնական hամակրգչային հմտությունների իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0-ի իմացությունը առավելություն է

• Թիմում աշխատելու ունակություն

• ՀՀ տնտեսության ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ իրազեկվածություն, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում

• ՀՀ գյուղական տարածքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը ցանկալի է

• Վարորդական իրավունքի առկայությունը և մեքենա վարելու կարողությունը առավելություն է

 

2022-06-18

Դիտում` 335
( Տեղադր.՝ 2022-05-18)

Banks.am


Smartclick.ai