Կազմակերպություն

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի մասնագետ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին

Երևան/Կենտրոն 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

    Microsoft Word և Microsoft Excel ծրագրերի գերազանց իմացություն,
    Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
    Թիմում աշխատելու կարողություն,
    Լարված իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
    Հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,
    Սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման հմտություն,
    Վերլուծելու ունակություն, կազմակերպչական ձիրք,
    Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն,
    Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն,
    ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:


 

Պայմանագրային

22-30 տարեկան 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

    ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն՝ աշխատանքի ընդունման, տեղափոխման, ազատման, արձակուրդի և Գործադիր տնօրենի կողմից հաստատվող այլ անհատական իրավական ակտերի ձևակերպում, պատրաստում, համապատասխան ստորաբաժանումներին տրամադրում,
    Ընկերության նոր աշխատողների անձնական գործերի ձևավորում, վարում

    Ընկերության թափուր հաստիքների, աշխատանքային և քաղաքացիա-իրավական պայմանագրերի ժամկետների հաշվառում, շրջանցիկ թերթիկների, կարգադրությունների կազմում,
    Ընկերություն դիմած անձանց ինքնակենսագրականների հավաքագրում և համապատասխան գործընթացի ապահովում,
    Պահանջվող գործավարության, հաշվառման և արխիվացման աշխատանքների կատարում։


 

Եթե համապատասխանում եք մեր պահանջներին և ցանկանում եք համագործակցել մեր հետ, կարող եք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել hr@silinsurance.net էլեկտրոնային հասցեին (թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնի անվանումը):
 


 

2022-06-18

Դիտում` 333
( Տեղադր.՝ 2022-05-18)

Banks.am


Smartclick.ai