Կազմակերպություն

«Գավառ» մասնաճյուղի Դրամարկղային գործառնությունների մասնագետ

«Գավառ» մասնաճյուղ

Գեղարքունիք/Գավառ 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է,

• տվյալ պաշտոնում աշխատանքի առնվազն մեկ տարվա փորձ,

• հաշվեկշռային հաշիվների, փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման և սկզբնական փաստաթղթերի հիման վրա դրանց ձևակերպման ու պահպանման իմացություն,

• բարձր կազմակերպվածություն, մանրամասների նկատմամբ ուշադրություն,

• ճշգրիտ և արագ մուտքագրելու հմտություն և լայնածավալ տվյալների մուտքագրման կարողություն,

• սահմանված ժամկետներում աշխատանքն ավարտելու ունակություն,

• մարդկանց հետ հաղորդակցվելու հմտություններ:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Դրամարկղային գործառնությունների իրականացում, կանխիկ արժույթի, արտարժույթի և այլ արժեքների ընդունում և տրամադրում /կանխիկ ելք, մուտք/,

• Կանխիկ արժույթի առքի ու վաճառքի իրականացում, համապատասխան օրդերների ձևակերպում,

• Դրամարկղային գործառնությունների հետ կապված հաշվեկշռային գործառնությունների ձևակերպում,

• Մասնաճյուղի կողմից իրականացված եկամտային և ծախսային օրդերների սպասարկում,

• Կանխիկ դրամական միջոցների ինկասացիա,

• Ինկասացիոն կազմակերպության կողմից դրամական միջոցների ընդունման և հանձնման ակտերի պատրաստում,

• Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, ք.Գավառ 1201, Զ.Անդրանիկի 25
կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ anahit.manukyan@kamurj.am՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: 

 


 

2022-06-02

Դիտում` 223
( Տեղադր.՝ 2022-05-19)

Banks.am


Smartclick.ai