Կազմակերպություն

Գլխավոր մասնագետ, Մեթոդոլոգիայի բաժին

Բիզնես զարգացման դեպարտամենտ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

5 և ավել 

• Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ իրավաբանության ոլորտում),

• Նվազագույնը 5 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական համակարգում,

• Բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն,

• Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,

• MS office փաթեթի գերազանց իմացություն,

• Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,

• Ժամանակի կառավարման և թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• Մտքերը ձևակերպելու և շարադրելու գերազանց հմտություններ,

• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Բանկի քաղաքականությունների, կարգերի և այլ իրավական ակտերի մշակում ու կատարելագործում,

• Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունների մշակում,

• Տնօրինության որոշումների նախագծերի ուսումնասիրություն և կարծիքի տրամադրում,

• Բանկի ներքին իրավական ակտերի բազայի թարմացում,

• Բանկի ներքին իրավական ակտերի համապատասխանեցում ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմաններին և օրենսդրական պահանջներին,

• Օրենսդրության փոփոխությունների և լրացումների նախագծերի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում,

• Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Գլխավոր մասնագետ, Մեթոդոլոգիայի բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2022-12-01

Դիտում` 1262
( Տեղադր.՝ 2022-07-01)

Banks.am


Smartclick.ai