Կազմակերպություն

Ֆինանսահաշվարկային ծառայությունների բաժնի մասնագետ

Հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

Հմտություններ

• Բանկային համակարգը կարգավորող օրենսդրական ակտերի իմացություն

• Հաղորդակցվելու կարողություն

• Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն

• Թիմում աշխատելու հմտություն

• Պատասխանատվության և ճշտապահության բարձր զգացում

• Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն

Տեխնիկական հմտություններ

MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն

Լեզվի իմացություն

Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• ԴԱՀԿ ծառայության կողմից պարտապանի դրամական միջոցների սառեցման, բռնագանձման և ապասառեցման վերաբերյալ կատարված հարցումների պատասխանների կազմում:

• ՀՀ Կենտրոնական բանկի, հարկային մարմնի, աուդիտորական և այլ կազմակերպությունների կողմից բանկի հաշվապահական հաշվառման իրավասություններին առնչվող հարցումների վերաբերյալ Բանկի մասնաճյուղերից համապատասխան տվյալների և փաստաթղթերի հավաքագրում, ամփոփում և պատասխան գրությունների մշակում:

• S.W.I.F.T. համակարգով արտարժութային փոխանցումների, ֆինանսական հաղորդագրությունների հաստատում:


 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները

Հետադարձ կապ՝ Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))

 

Պահանջվող կրթությունը՝ Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն:

Պահանջվող աշխատանքային փորձը՝ Պարտադիր չէ:


 

2022-08-28

Դիտում` 271
( Տեղադր.՝ 2022-07-28)

Banks.am


Smartclick.ai