Կազմակերպություն

Առաջատար Մասնագետ,Ֆինանսական դիտարկումների բաժին

Ֆինանսական դիտարկումների բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ այլ հարակից բնագավառում,

• 1 տարվա աշխատանքային փորձ (ֆինանսական ոլորտում կամ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում),

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության իմացություն,

• ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենսդրության իմացություն,

• Համակարգչային գիտելիքներ /MS Office, ՀԾ/,

• Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,

• Վերլուծական հմտություններ,

• Նախաձեռնողականություն,

• Որոշումներ կայացնելու ունակություն,

• Ժամանակի կառավարման հմտություններ,

• Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,

• Թիմում աշխատելու ունակություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

  • Հաճախորդի և գործարքի կամ գործարար հարաբերության ռիսկի գնահատումը,
  • Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության բացահայտման նպատակով վերլուծությունների իրականացում,
  • Թղթակից բանկերի, արտաքին գործընկերների հարցաթերթիկների լրացում, հարցումների պատասխանում, թղթակցային կամ համանման այլ հարաբերություններ հաստատոլու նպատակով ուսումնասիրությունների կատարում,
  • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարը կարգավորող միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և միջազգային պատժամիջոցների ուսումնասիրություն,
  • Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ՀՀ ԿԲ,
  • Նոր տեսակների մատուցման կամ դրանց մատուցման եղանակների գործարկման, ինչպես նաև նոր կամ զարգացող տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված հնարավոր և առկա ռիսկերի գնահատում,
  • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին առնչվող այլ գործառույթների կատարում
 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Մասնագետ, Ֆինանսական դիտարկումների բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2022-08-31

Դիտում` 1299
( Տեղադր.՝ 2022-08-01)

Banks.am


Smartclick.ai