Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ

Աբովյան մասնաճյուղ

Ամբողջը 

Միջնակարգ 

Առանց փորձի 

• Գործարար կառավարման, տնտեսագիտության կամ ֆինանսների բնագավառում բարձրագույն կրթություն` բակալավրի կամ ավելի բարձր որակավորմամբ

• Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես առավելություն (բանկային համակարգում)

• Armsoft ծրագրի օգտվելու հմտությունները՝ որպես առավելություն

• Թիմում աշխատելու ունակություն

• ՀՀ տնտեսության ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ իրազեկվածություն, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում

• ՀՀ գյուղական տարածքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը ցանկալի է

• Վարորդական իրավունքի առկայությունը և մեքենա վարելու կարողությունը 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

• Իրականացնել պոտենցիալ վարկառուների նախնական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև տեղում այդ հաճախորդների հետ աշխատանքների կազմակերպում` վարկային առաջարկների կազման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման և ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու նպատակով

• ձևավորել և սպասարկել է վարկային պորտֆել,

• անմիջականորեն մասնակցել նոր վարկառուների ներգրավման ու սպասարկվող վարկային պորտֆելի տարածքային ու ծավալային ընդլայնման գործընթացին,

• նախապատրաստել և վերադասի քննարկմանը ներկայացնել վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություններ ու դրա հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր

• վարկային առաջարկները քննարկելու նպատակով Ընկերության վարկային կոմիտեում հանդես գալ վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկներով,

• նախապատրաստել և ստորագրման ներկայացնել վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,

• կազմել և վարել վարկառուների վարկային գործեր,

• իրականացնել վարկերի ընթացիկ սպասարկում և մոնիտորինգ. լրացնել համապատասխան փաստաթղթեր և հաշվետվություններ ու ներկայացնել դրանք մասնաճյուղի կառավարչին և/կամ Կազմակերպության Գործառնական տնօրենին,

• իրականացնել Վարկային կազմակերպության ներքին կանոնակարգերով սահմանված և մասնաճյուղի կառավարիչի հանձնարարությամբ այլ առաջադրանքներ: 

Խնդրում ենք, նկարով ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել hr@card.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում հստակ նշելով պաշտոնի անվանումը, որին դիմում եք, կամ նկարով ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը նեկայացնել Ընկերության գլխամասային գրասենյակ. հասցեն՝ Երևան 0037, Ազատության 1/21 կամ «Աբովյան» մասնաճյուղի գրասենյակ. Հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան Հանրապետության պող. 1/30:

 

 

2022-09-04

Դիտում` 749
( Տեղադր.՝ 2022-08-04)

Banks.am


Smartclick.ai