Կազմակերպություն

Վարկային վերլուծաբան

Խոշոր և միջին բիզնեսի վարկավորման բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ բիզնեսի վարկավորման ոլորտում,

բանկային օրենսդրության իմացություն,

վարկունակության գնահատման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,

վերլուծական մտածողություն,

գերազանց բանավոր և գրավոր հաղորդակցման, բանակցությունների վարման հմտություններ,

հայերենի գերազանց տիրապետում, ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

Հաճախորդների ներգրավում,

իր կառավարման ներքո գտնվող վարկերի, դրանց գծով ընթացիկ մարումների վերահսկողություն, մոնիթորինգների իրականացում, ժամկետանց վարկերի հետ կապված աշխատանքների իրականացում,

հաշվետվությունների կազմում,

ֆինանսավորման հայտերի, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունում, վերլուծության իրականացում:

 

Անձը հաստատող փաստաթուղթ

Նեղ մասնագիտական թեմաներով դասընթացներին մասնակցությունը հավաստող վկայականների առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Խնդրում ենք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել hr@ab.am էլեկտրոնային հասցեին` նամակի “Թեմա/Subject” տողում նշելով հասիքի անվանումը:


 

Խնդրում ենք նշել նախընտրելի վարձատրության չափը:

 

2023-03-31

Դիտում` 379
( Տեղադր.՝ 2023-02-16)

Banks.am


Smartclick.ai