Կազմակերպություն

Ավագ մասնագետ

Ֆինանսական դիտարկումների բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ՝ Ներքին ֆինանսական դիտարկումների կամ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում,

• ՓԼ/ԱՖ օրենքների, ինչպես նաև ԿԲ իրավական ակտերի, Միջազգային ՓԼԱՖ օրենսդրության, Միջազգային համաձայնագրերի գերազանց իմացություն,

• MS office ծրագրի խորացված իմացություն,

• արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն,

• հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ,

• նախաձեռնողականություն, պատասխանատվության զգացում,

• հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

Ձևավորել, մշակել և Բանկի անունից ԿԲ ներկայացնել պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունները,

• ՀՀ Կենտրոնական բանկի հարցումների հիման վրա պատրաստել հարցումների պատասխաններ և կազմակերպել իրականացվող գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը,

• Պատասխանել ՓԼ/ԱՖ ոլորտին առնչվող տեղական ու միջազգային ֆինանական կառույցների ուղարկված հարցումներին և հարցաշարերին,

• Կատարել հաճախորդների կողմից կատարվող գործարքների ուսումնասիրություն (պարզեցված, պատշաճ և հավելյալ) և անհրաժեշտության դեպքում ուղարկել հարցումներ Բանկի համապատասխան ստորաբաժանումներին,

• Կատարել Բանկի համակարգում /LS Online/ գործող «սև ցուցակների» թարմացում և իրականացնել վերահսկում գործարքի մասնակից անձանց վավերապայմանների համընկման մասով,

• Մշակել հաշվետվությունների տեսակներ և ձևեր` հաճախորդների գործառնությունների ընթացիկ մոնիթորինգի և վերլուծության անցկացման համար:


 

Անձը հաստատող փաստաթուղթ

• AML ոլորտում միջազգային որակավորումների առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն: (ICA,CAMS)

Խնդրում ենք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել hr@ab.am էլեկտրոնային հասցեին` նամակի “Թեմա/Subject” տողում նշելով հասիքի անվանումը:

 

Խնդրում ենք նշել նախընտրելի վարձատրության չափը:

 

2023-04-01

Դիտում` 884
( Տեղադր.՝ 2023-03-17)

Banks.am


Smartclick.ai