Կազմակերպություն

Իրավաբան

Իրավաբանական բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն իրավաբանական, մագիստրոսի աստիճանը առավելություն է,

• փաստաբանի արտոնագրի առկայությունը ցանկալի է,

• ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձը ցանկալի է,

• Հայերենի գերազանց իմացություն, Անգլերենի իմացությունը ցանկալի է,

• Համակարգչի հետ աշխատանքների գործնական հմտություններ՝ MS Office (Excel, Word, Outlook) փաթեթների լավ իմացություն, տվյալների բազաների հետ աշխատանքի փորձ,

• հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

• սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման հմտություն,

• վերլուծելու ունակություն, կազմակերպչական ձիրք,

• արդյունքների ստացման նպատակասլացություն

• սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն,

• լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն,

• հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,

• թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• շփվողականություն, պարտաճանաչության և պատասխանատվության բարձր զգացում:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ընկերության կողմից կնքվող վարկային, գրավի, երաշխավորության և այլ պայմանագրերի, համաձայնագրերի ձևանմուշների կազմում, դրանցում փոփոխությունների կատարում, Ընկերության ներքին և անհատական իրավական ակտերի իրավական համապատասխանության ստուգում, նախքան գրավի գործարքների կնքումը դրանց իրավական համապատասխանության ստուգում,

• Հաճախորդների բողոքների պատասխանների պատրաստում,

• Գործընկերների հետ կնքվող պայմանագրերի իրավական համապատասխանության ստուգում,

• Տարբեր բնույթի գրությունների և իրավական փաստաթղթերի պատրաստում,

• Տարբեր իրավական եզրակացությունների տրամադրում,

• Ներկայացնել Ընկերության շահերը բոլոր պետական և ոչ պետական մարմիններում, կազմակերպություններում և անձանց հետ հարաբերություններում,

• Անհրաժեշտության դեպքում, հայցադիմումների, դիմումների, դրանց պատասխանների, հակընդդեմ հայցերի, այլ դատական փաստաթղթերի կազմում,

• Դատական ներկայացուցչության իրականացում,

• Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, ք.Երևան 0033, Կալենցի 11 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ anahit.manukyan@kamurj.am՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:


 

 

2023-05-28

Դիտում` 383
( Տեղադր.՝ 2023-03-23)

Banks.am


Smartclick.ai