Կազմակերպություն

Թվային պրոդուկտների մենեջեր

Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչության Թվային պրոդուկտների զարգացման բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն կրթություն.

• ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն.

• Ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ.

• Ֆիզիկական անձ հաճախորդներին մատուցվող բանկային պրոդուկտների/ծառայությունների իմացություն, այդ թվում՝ թվային.

• Պատասխանատվության բարձր զգացում.

• Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացման հմտություններ.

• Բանակցություններ վարելու հմտություններ.

• Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում.

• Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office ծրագրային փաթեթ.

• Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն.

• Հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի տիրապետում (գրավոր և բանավոր).

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

•    Ֆիզիկական անձանց Թվային պրոդուկտների (Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ, վճարային համակարգեր, հեռահար եղանակով տրամադրվող այլ բանկային ծառայություններ) գծով նորմատիվ-մեթոդոլոգիական փաստաթղթերի` որոշումների, հրամանների, ընթացակարգերի, դիմումների և պայմանագրերի տիպային ձևերի, պրոդուկտի պայմանների և բիզնես ընթացակարգերի մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ.
•    Թվային պրոդուկտների գծով ֆունկցիոնալ պահանջների մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, և մշակված ֆունկցիոնալ պահանջներին համաձայն՝ կատարված փոփոխությունների և լրացումների թեստավորում.
•    Թվային պրոդուկտների գծով ուսումնական, ինչպես նաև շահագործման նյութերի մշակում.
•    Պրոդուկտների մեկնարկի կազմակերպում, արդյունքների և մասնաճյուղերի/հաճախորդների հետադարձ կարծիքների ամփոփում.
•    Թվային պրոդուկտների մասով փոփոխությունների կատարում և դրանց վերաբերյալ մասնաճյուղային ցանցին և այլ ստորաբաժանումներին պարզաբանող գրությունների պատրաստում.
•    Պրոդուկտների մասով սպասարկողների մոտ ծագած ընթացիկ հարցերի լուծմանը մասնակցություն.
•    Թվային պրոդուկտների գծով շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն.
•    Նոր թվային պրոդուտների ներդրման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում.
•    Գործարար հարաբերությունների շրջանակներում գործընկերների հետ մշտական կապի պահպանում, պայմանագրա-իրավական հարաբերությունների կարգավորում.

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@armbusinessbank.am հասցեին:

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` "Digital Product Manager - Name, Surname":

 


 

2023-04-27

Դիտում` 304
( Տեղադր.՝ 2023-03-29)

Banks.am


Smartclick.ai