Կազմակերպություն

Ավագ իրավախորհրդատու

Իրավաբանական ծառայություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն (դիպլոմավորված իրավաբան, մագիստրոսի կոչումը ցանկալի է և կդիտարկվի որպես առավելություն).

• Երկու տարվա մասնագիտական փորձ ֆինանսական կազմակերպություններում, որպես իրավախորհրդատու.

• Վերլուծական ունակություններ.

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական և նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն.

• Քաղաքացիական, աշխատանքային, կորպորատիվ իրավունքի գերազանց իմացություն.

• Թիմային աշխատանք.

• Բանակցություններ վարելու ունակություններ.

• Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն.

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

•    Իրականացնում է հաճախորդների իրավաբանական սպասարկում, այդ թվում` դրանց հետ կապված իրավաբանական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, որի վերաբերյալ տալիս է իրավական եզրակացություն.
•    Պատրաստում, փոփոխում և լրամշակում է պայմանագրերի օրինակելի ձևերը.
•    Ծանուցումների պատրաստում.
•    Տրամադրում Բանկի մասնաճյուղերին և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին խորհրդատվություն.
•    Պատրաստում/ստուգում և տրամադրում լիազորագրեր Բանկի մասնաճյուղերին և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին.
•    Ներկայացնել  Բանկի շահերը նոտարական գրասենյակում, ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրում, պետական և ոչ պետական մարմիններում և կազմակերպություններում.
•    Բանկի վարկավորման գործընթացում ցուցաբերում է իրավաբանական օգնություն` ուսումնասիրում է վարկային գործարքների հերթական փոփոխությունները և դրանց հետ կապված փաստաթղթերի փաթեթը, որի վերաբերյալ տալիս է եզրակացություն.
•    Պատրաստում է վերոնշյալ գործարքների վերաբերյալ և դրանց հետ կապված տիպային պայմանագրերի օրինակները (ապահովում հանդիսացող-գրավ, երաշխավորություն և այլն).
•    Բանկի վրա ազդող իրավական ռիսկերի բացահայտում, ամփոփում, վերլուծում և համապատասխան կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների նախագծերի առաջարկում.
•    Բանկի ընթացիկ գործունեությանը իրավաբանական բնույթի ծառայությունների մատուցում և նմանատիպ աշխատանքների իրականացում.
•    ՀՀ օրենքների, Կառավարության որոշումների, ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավական ակտերի և Բանկի ներքին իրավական ակտերի կիրառման ապահովում.
•    ՀՀ գործող օրենքների և իրավական ակտերի ոչ պաշտոնական պարզաբանումների, եզրակացությունների, առաջարկությունների տրամադրում.
•    Բանկի կառավարման մարմինների կողմից ընդունվող և ներկայացված ներքին իրավական ակտերի համապատասխանեցումը ՀՀ գործող օրենսդրությանը
•    Բանկային գործառնություններին չառնչվող, Բանկի բնականոն գործունեությանը առնչվող պայմանագրերի օրենսդրության համապատասխանեցում, կազմում և նշագրում.
 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@armbusinessbank.am հասցեին:

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` "Legal Advisor – Name, Surname":

 


 

2023-04-29

Դիտում` 363
( Տեղադր.՝ 2023-03-30)

Banks.am


Smartclick.ai