Կազմակերպություն

Գլխավոր վերլուծաբան, Ռիսկերի կառավարման և մոդելավորման բաժին

Ռիսկերի կառավարման դեպարտամենտ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

3-5 տարի 

• Բարձրագույն կրթություն,

• Ֆինանսաբանկային համակարգում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ,

• Microsoft Excel ծրագրի խոր/առաջադեմ իմացություն,

• Բանկերի ներքին և արտաքին ռիսկերի, ռիսկերի հաշվարկման մեխանիզմների իմացություն,

• Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում հմտություններ,

• ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի խորը իմացություն,

• Բազել 3-ի խոր իմացություն,

• ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտի վերաբերյալ խոր իմացություն,

• Անալիտիկ և ճկուն մտածողություն,

• R, Python , Stata ծրագրերի իմացությունը շատ ցանկալի:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ներքին և արտաքին ռիսկերի վերլուծություն, մոնիթորինգ և վերահսկողություն,

• Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում և վերահսկողություն,

• ՀՀ Բանկային համակարգի վերլուծության իրականացում,

• ՀՀ ԿԲ և ներքին նորմատիվ իրավական ակտերով հաստատված նորմատիվների հաշվարկ, վերահսկողություն,

• ՀՀ ԿԲ և ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտներով պահուստավորման հաշվարկների ներկայացում, վերանայում, համապատասխան ընթացակարգերի վերահսկում,

• Իրականացնել Բանկի վարկային պորտֆելի որակի վերլուծություն ըստ մասնաճյուղերի, ըստ պրոդուկտների,


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Գլխավոր վերլուծաբան, Ռիսկերի կառավարման և մոդելավորման բաժին »:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2023-06-15

Դիտում` 906
( Տեղադր.՝ 2023-04-14)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW