Կազմակերպություն

Գլխավոր մասնագետ, Գործընթացների կառավարման բաժին

Մեթոդոլոգիայի և գործընթացների կառավարման վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտության, կառավարման կամ այլ ճշգրտիտ գիտությունների ոլորտում),

• Նվազագույնը 2 տարվա նախագծերի կառավարման փորձ,
• Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
• MS office փաթեթի լավ իմացություն,
• Արխիվային գործի իմացություն,
• Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
• Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
• Տրամաբանական և վերլուծական մտածելակերպ,
• Թվային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ խորացված գիտելիքներ,
• Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
• Մտքերը ձևակերպելու և շարադրելու գերազանց հմտություններ,
• Առաջադրանքներն ինքնուրույն կատարելու ունակություններ,
• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ:

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Արխիվացման գործընթացի նախագծի կառավարման աշխատանքային պլանի մշակում և ներկայացում,

• Ըստ ոլորտների և/կամ կառուցվածքային/տարածքային ստորաբաժանումների Բանկի փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի գույքագրում և պահպանման/արխիվացման գործընթացի սահմանում,

• Բանկում որոշումների կայացման իրավասու անձանց/կոլեգիալ մարմինների որոշումների/արձանագրությունների պահպանման/արխիվացման մեխանիզմների սահմանում,

• Բանկում փաստաթղթավորման թվայնացման համակարգի տեսլականի մշակում,

• Արխիվի թվայնացման աշխատանքների ապահովում,

• Աշխատակազմի աշխատանքային գործընթացների օպտիմիզացում,

• Բանկի շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ ընթացիկ աշխատանքների համակարգում,

• Արխիվացման հետ կապված Բանկի ներքին գործընթացների սխեմատիկ նկարագրության կազմում,

• Նախագծի շրջանակներում հանձնարարականների կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողություն,

• Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Գլխավոր մասնագետ, Գործընթացների կառավարման բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2023-06-18

Դիտում` 565
( Տեղադր.՝ 2023-05-19)

Banks.am


Smartclick.ai