Կազմակերպություն

Հաշվետվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ

Հաշվետվությունների և վճարահաշվարկային գործառնությունների վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն.

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության իմացություն.

• ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 2-ի իմացություն.

• ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 3-ի իմացություն.

• Հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվարկի տիրապետում.

• LSR, NSFR ցուցանիշների հաշվարկի տիրապետում.

• Հրապարակվող հաշվետվությունների կազմում ըստ IFRS-րի.

• Ms Office փաթեթի տիրապետում.

• ARMSOFT ծրագրերի իմացություն.

• Վերլուծական հմտություն.

• Հայոց լեզվի բանավոր և գրավոր խոսքի գերազանց տիրապետում.

• Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն.

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

•    ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում.
•    Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունների կազմում /Հրապարակվող հաշվետվություններ/.
•    Ներքին օգտագործողների համար հաշվետվությունների կազմում.
•    Տարեկան պարտադիր գույքագրման արդյունքների ստուգում.
•    Բանկի Գործառնական վարչության և մասնաճյուղերի կողմից գործառնական օրվա ընթացքում կատարված հաշվապահական ձևակերպումների, ինչպես նաև պայմանագրային բազայի ճշտության ստուգում.
•    Ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարականնների կատարում և անհրաժեշտ տեղեկատվության մշակում և ներկայացում.
•    Ներքին օգտագործողների համար հաշվետվությունների կազմում.
•    Բաժնի աշխատանքին առնչվող կանոնակարգերի փոփոխությունների և նախագծերի քննարկումներին մասնակցություն.

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@armbusinessbank.am հասցեին:

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` "Chief Specialist of Reporting Unit - Name, Surname":

 


 

2023-06-24

Դիտում` 390
( Տեղադր.՝ 2023-05-30)

Banks.am


Smartclick.ai