Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ Մասիս քաղաքում

Արարատ/Մասիս 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• Գործարար կառավարման, տնտեսագիտության կամ ֆինանսների բնագավառում բարձրագույն կրթություն` բակալավրի կամ ավելի բարձր որակավորմամբ:
• Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես առավելություն (բանկային համակարգում):
• Armsoft ծրագրի օգտվելու հմտությունները՝ որպես առավելություն:
• Թիմում աշխատելու ունակություն:
• ՀՀ տնտեսության ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ իրազեկվածություն, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում:
• ՀՀ գյուղական տարածքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը ցանկալի է:
• Վարորդական իրավունքի առկայությունը և մեքենա վարելու կարողությունը:

 

Կախված թեկնածուի մասնագիտական որակավորումից և համապատասխան աշխատանքային փորձից

 

Արական 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 • Իրականացնել պոտենցիալ վարկառուների նախնական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև տեղում այդ հաճախորդների հետ աշխատանքների կազմակերպում` վարկային առաջարկների կազման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման և ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու նպատակով,
 • կատարել հաճախորդի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի և/կամ տեղեկատվության պատշաճ ուսումնասիրություն, կատարել հաճախորդների վարկունակության և վարկարժանության գնահատում,
 • Հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ կատարել հարցումներ համապատասխան տեղեկատվական բյուրոներ,
 • ձևավորել և սպասարկել է վարկային պորտֆել,
 • անմիջականորեն մասնակցել նոր վարկառուների ներգրավման ու սպասարկվող վարկային պորտֆելի տարածքային ու ծավալային ընդլայնման գործընթացին,
 • նախապատրաստել և վերադասի քննարկմանը ներկայացնել վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություններ ու դրա հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
 • վարկային առաջարկները քննարկելու նպատակով Ընկերության վարկային կոմիտեում հանդես գալ վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկներով,
 • նախապատրաստել և ստորագրման ներկայացնել վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,
 • կազմել և վարել վարկառուների վարկային գործեր,
 • իրականացնել վարկերի ընթացիկ սպասարկում և մոնիտորինգ. լրացնել համապատասխան փաստաթղթեր և հաշվետվություններ ու ներկայացնել դրանք մասնաճյուղի կառավարչին և/կամ Կազմակերպության Գործառնական տնօրենին,
 • իրականացնել Վարկային կազմակերպության ներքին կանոնակարգերով սահմանված և մասնաճյուղի կառավարիչի հանձնարարությամբ այլ առաջադրանքներ:
 

Խնդրում ենք, նկարով ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել hr@card.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում հստակ նշելով պաշտոնի անվանումը և աշխատանքի իրականացման ցանկալի տարածաշրջանը, որին դիմում եք, կամ նկարով ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը նեկայացնել Ընկերության գլխամասային կամ տարածաշրջանային գրասենյակ։

 


 

2023-10-10

Դիտում` 870
( Տեղադր.՝ 2023-08-09)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW