Կազմակերպություն

Արժեթղթերով գործառնությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ

Դիլինգ կենտրոն /վարչություն/

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• MS Office փաթեթի տիրապետում,

• ՀՀ բանկային օրենսդրության և ԿԲ իրավական ակտերի (կանոնակարգերի) իմացություն,

• Բանկերի միության կողից տրվող ներդրումային ծառայությունների մատուցման վկայականի առկայություն,

• CFA կամ ACI Dealing վկայականների առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,

• Վերլուծելու ունակություն,

• Բանակցություններ վարելու հմտություն,

• Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

• Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջարկելու ունակություն,

• Հաղորդակցության գրավոր և բանավոր հմտություններ,

• Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման

• Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,

• Թիմում աշխատելու կարողություն: 

• Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Արժեթղթերով գործառնությունների հետ կապված աշխատանքների կատարում,

• Արժեթղթերի շուկայի մոնիտորինգ, վերլուծություն և կանխատեսում,

• Բանկի ընթացիկ իրացվելիության կառավարման շրջանակներում ազատ ռեսուրսների տեղաբաշխում և ռեսուրսների ներգրավում,

• Շուկա ստեղծողի /մարքեթ մեյքերի/ իրավասությունների և պարտականությունների կատարում, այդ թվում երկկողմանի գնանշումների իրականացում,

• Արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման գործառույթների կազմակերպում և իրականացում,

• Ներդրումային և պետական պարտատոմսերի պահառուական ծառայությունների մատուցման, արժեթղթերով գործառնությունների իրականացման համար պայմանագրերի կամ հայտերի և կից փաստաթղթերի պատրաստում,

• ԿԲ և Բանկի ղեկավարությանը ներկայացվող հաշվետվությունների պատրաստում:

 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))


 

• Բարձագույն տնտեսագիտական կրթություն:

• Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում:

 

2023-09-22

Դիտում` 665
( Տեղադր.՝ 2023-08-23)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW