Կազմակերպություն

Արժեթղթերով գործառնությունների բաժնի մասնագետ

Դիլինգ կենտրոն /վարչություն/

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• MS Office փաթեթի տիրապետում,

• ՀՀ բանկային օրենսդրության և ԿԲ իրավական ակտերի (կանոնակարգերի) իմացություն,

• Բանկերի միության կողից տրվող ներդրումային ծառայությունների մատուցման վկայականի առկայությունը ցանկալի է,

• Վերլուծելու ունակություն,

• Բանակցություններ վարելու հմտություն,

• Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

• Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջարկելու ունակություն,

• Հաղորդակցության գրավոր և բանավոր հմտություններ,

• Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման

• Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,

• Թիմում աշխատելու կարողություն: 

• Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ֆինանսական շուկայի պարբերաբար մոնիտորինգ, վերլուծություն, կանխատեսում և բաժնի պետին առաջարկությունների ներկայացում,

• Արժեթղթերով գործառնությունների, ներդրումային և պետական պարտատոմսերի պահառուական ծառայությունների մատուցմամբ պայմանավորված պայմանագրերի, հանձնարարականների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում,

• Բանկի կողմից թողարկվող պարտատոմսերի տեղաբաշխման գործընթացի կազմակերպում,

• Արժեթղթերով կատարվող գործարքների հաշվառում և տվյալների բազաների, գրանցամատյանների վարում,

• ԿԲ և Բանկի ղեկավարությանը ներկայացվող հաշվետվությունների պատրաստում:


 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))


 

• Բարձագույն տնտեսագիտական կրթություն:

• 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում ցանկալի է:

 

2023-09-22

Դիտում` 493
( Տեղադր.՝ 2023-08-23)

Banks.am


Smartclick.ai