Կազմակերպություն

Ավագ իրավախորհրդատու

Իրավաբանական ծառայություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն (դիպլոմավորված իրավաբան, մագիստրոսի կոչումը ցանկալի է և կդիտվի որպես առավելություն).

• Ֆինանսական կազմակերպություններում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ որպես իրավախորհրդատու.

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական և նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն.

• Քաղաքացիական, աշխատանքային, բանկային, կորպորատիվ իրավունքի գերազանց իմացություն.

• Վերլուծական հմտություններ.

• Թիմային աշխատանք.

• Բանակցություններ վարելու հմտություններ.

• Ծանրաբեռնվածության պայմաններում արագ աշխատելու ունակություն.

• Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Word, Outlook, այլ ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն.

• Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն.

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Բանկի բնականոն գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի (աշխատանքային, առուվաճառքի, վարձակալության, ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման և այլն) պատրաստում, փոփոխում, դիտարկում, լրամշակում և նշագրում.
• Բանկային գործառնությունների հետ կապված պայմանագրերի (վարկային, գրավի, երաշխավորության, երաշխիքի, ավանդային, քարտային, բանկային հաշվի և այլն) պատրաստում, փոփոխում, դիտարկում, լրամշակում և նշագրում.
• Բանկային պրոդուկտների մշակման, ներդրման, փոփոխման, դադարեցման ընթացքում իրավական խորհրդատվության տրամադրում, այդ թվում՝ գործընթացը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի, պայմանագրերի, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում, դիտարկում, լրամշակում, իրավական եզրակացությունների տրամադրում.
• Հաճախորդների սպասարկման ընթացքում առաջացող իրավական հարցերի պարզաբանում, այդ թվում` փաստաթղթերի փաթեթի ուսումնասիրություն, իրավական եզրակացությունների տրամադրում.
• Բանկի ներքին իրավական ակտերի (կարգեր, ընթացակարգեր, կառավարչական ակտեր, ուղեցույցներ, հրամաններ, որոշումներ, հանձնարարականներ, հրահանգներ և այլ կազմակերպչական փաստաթղթեր) նախագծերի նախապատրաստում՝ ինքնուրույն կամ մշակման աշխատանքներում մասնակցություն, ներքին իրավական ակտերի և ներկայացված այլ փաստաթղթերի, դրանցում փոփոխությունների կատարման կամ ակտերն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրում, օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված՝ ներքին իրավական ակտերում և այլ փաստաթղթերում փոփոխությունների նախաձեռնում.
• ՀՀ Կենտրոնական բանկից, Բանկերի միությունից, փաստաբաններից, նոտարներից և այլ պետական մարմիններից, կազմակերպություններից, ֆիզիկական անձանցից ստացված գրությունների դիտարկում, ըստ անհրաժեշտության պատասխանների նախագծերի նախապատրաստում՝ ինքնուրույն կամ մշակման աշխատանքներում մասնակցություն.
• Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակից ստացված պահանջների քննություն, պատասխանների նախապատրաստում, բանակցությունների վարում.
• Բանկի մասնաճյուղերին և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին իրավական խորհրդատվության տրամադրում.

• Բանկի վրա ազդող իրավական ռիսկերի բացահայտում, ամփոփում, վերլուծում և համապատասխան կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների նախագծերի առաջարկում.

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@armbusinessbank.am հասցեին:

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` "Senior Legal Advisor – Name, Surname":

 


 

2023-10-05

Դիտում` 375
( Տեղադր.՝ 2023-09-05)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW