Կազմակերպություն

Թարգմանիչ

Աշխատակազմի Ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառության բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

 Բարձրագույն կրթություն

 Մասնագիտական ոլորտում երեք տարվա աշխատանքային փորձ

 Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության իմացություն

 Հաղորդակցության հմտություններ

 Վերլուծական մտածողություն

 Բանակցելու հմտություններ

 Գրավոր հաղորդակցվելու հմտություն

 Ժամանակի կառավարում

 Ms Office-ի տիրապետում

 Հայերեն լեզվի բանավոր և գրավոր խոսքի գերազանց տիրապետում

 Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների բանավոր և գրավոր խոսքի գերազանց տիրապետում


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 Իրականացնում է Բանկի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով նյութերի թարգմանության աշխատանքներ

 Կատարում է ինտերնետային կայքում տեղադրվող նյութերի թարգմանություններ

 Ներկայացնում է առաջարկություններ բաժնի խնդիրների վերաբերյալ

 Իրականացնում է Բանկի կողմից պաշտոնապես ստացվող օտարալեզու գրությունների թարգմանության աշխատանքներ

 Օժանդակում է Բանկի կառուցվածքային ինքնուրույն և տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության ընթացքում առաջացող թարգմանչական աշխատանքներին

 Կատարում է բանավոր թարգմանություններ բանկցությունների, հանդիպումների ժամանակ

 Իր գործառույթների շրջանակներում կատարում է անմիջական ղեկավարի կողմից տրված լրացուցիչ հանձնարարականներ

 Կատարում է Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ


 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@armbusinessbank.am հասցեին:

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` " Interpreter of General Document Management Unit - Name, Surname": 

 

 

2023-10-25

Դիտում` 498
( Տեղադր.՝ 2023-09-25)

Banks.am


Smartclick.ai