Կազմակերպություն

Դատական գործերի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Իրավաբանական ծառայություն

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
 • Բանկային համակարգում առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ կամ
 • Դատարաններում հանդես գալու առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության իմացություն
 • Առաջնորդության հմտություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և   վերջնաժամկետների պահպանման,
 • Հայերեն լեզվի բանավոր և գրավոր խոսքի գերազանց տիրապետում
 • Ռուսերեն և/կամ անգլերեն լեզուների իմացություն
 • Ms Office-ի տիրապետում


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 •  Բանկի շահերի պաշտպանության տարբեր դատական ատյաններում, արբիտրաժային դատարաններում, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, իրավապահ մարմիններում,
 •  Գործերի քննության ընթացքում անհրաժեշտ միջնորդությունների, պատասխանների, առարկությունների, դիմումների մշակում
 •  Վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների, դրանց պատասխանների պատրաստում
 •  Սնանկության դիմումների, սնանկության գործերով պահանջների ներկայացման դիմումների մշակում
 •  Գումարի բռնագանձման պահանջներով կատարողական թերթերի տրամադրման դիմումների ներկայացում, ինչպես նաև դատարանների կողմից դրանք հարկադիր կատարման ծառայություն ուղարկված լինել/չլինելու ընթացքին վերահսկում
 •  Դատական նիստերին ներկայացուցչության իրականացում
 •  Խնդրահարույց գործերի լուծմանն ուղղված առաջարկների ներկայացում
 •  Խնդրահարույց հաճախորդների հետ բանակցությունների իրականացում
 •  Ժամկետանց վարկային գործերով համապատասխան փաթեթների կազմում
 •  Բաժնի գործառույթներին առնչվող հաշվետվությունների կազմում
 •  Խնդրահարույց վարկերին առընչվող պայմանագրերի, համաձայնագրերի, լիազորագրերի կազմում
 •  Բաժնի բնականոն աշխատանքին նպաստող այլ գործառույթների իրականացում


 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@amiobank.am հասցեին:

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` "Chief specialist of Court Service Unit - Name, Surname":

 

 

2023-12-02

Դիտում` 469
( Տեղադր.՝ 2023-11-02)

Banks.am


Smartclick.ai