Կազմակերպություն

Իրացվելիության կառավարման բաժնի մասնագետ

Դիլինգ կենտրոն /վարչություն/

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• Բարձագույն տնտեսագիտական կրթություն,

• Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն,

• MS Office փաթեթի տիրապետում,

• ՀՀ բանկային օրենսդրության և ԿԲ իրավական ակտերի (կանոնակարգերի) իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,

• Վերլուծելու ունակություն,

• Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

• Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջարկելու ունակություն,

• Հաղորդակցության գրավոր և բանավոր

  հմտություններ,

• Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման

• Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,

• Թիմում աշխատելու կարողություն: 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• ՀՀ ֆինանսական շուկայի իրացվելիության վերլուծություն,

• Բանկի կարճաժամկետ և միջնաժամկետ իրացվելիության վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում,

• Ներքին շուկայից ռեսուրսների ներգրավման գործընթացի կազմակերպմանը մասնակցություն, վարչության մյուս բաժիններին աջակցում միջբանկային շուկայից ռեսուրսների ներգրավման կամ տեղաբաշխման գործընթացում,

• Բանկի իրացվելի ռեսուրսների (ցպահանջ միջոցների) ընթացիկ մոնիտորինգ, հաշվառում,

• ՀՀ ավանդային շուկայի, ինչպես նաև ավանդների տոկոսադրույքների շարժի վերաբերյալ տվյալների հաշվառում,

• Բանկի ավանդային պորտֆելի վերլուծության իրականացում, հաշվետվությունների կազմում:

 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9604, 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))


 

 

2023-12-16

Դիտում` 153
( Տեղադր.՝ 2023-11-16)

Banks.am


Smartclick.ai